[ MENU DODATKOWE ]


Koordynatorzy wydziałowi

« wstecz

KOORDYNATORZY  WYDZIAŁOWI  PROGRAMU  ERASMUS+

 

 

WYDZIAŁ  AGROBIOINŻYNIERII
 

Prof. dr hab. Barbara KOŁODZIEJ
(leśnictwo, bioinżynieria, towaroznawstwo)

email: barbara.kolodziej@up.lublin.pl

tel.: 81 445 65 15

Dr hab. Cezary KWIATKOWSKI, prof. nadzw. UP
(rolnictwo, ekonomia, turystyka i rekreacja)

email: czarkw@poczta.onet.pl

tel.: 81 445 69 88


Dr hab. Halina LIPIŃSKA
(gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, agrobiznes)
email: hllpl@yahoo.com

tel.: 81 445 62 52

 


WYDZIAŁ  MEDYCYNY  WETERYNARYJNEJ
 

Dr hab. Iwona PUZIO

(weterynaria)

email: iwona.puzio@up.lublin.pl

tel.: 81 445 65 65


  
WYDZIAŁ BIOLOGIINAUK  O  ZWIERZĘTACH  I  BIOGOSPODARKI

 

Dr hab. Jolanta Król
(zootechnika, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, doradztwo w obszarach wiejskich)

email: jolanta.krol@up.lublin.pl

tel.: 81 445 68 22


Dr hab. Brygida ŚLASKA, prof. nadzw. UP
(biologia stosowana, behawiorystyka zwierząt)

email: brygida.slaska@up.lublin.pl

tel.: 81 445 69 91


Prof. dr hab. Bożena NOWAKOWICZ-DĘBEK
(ochrona środowiska, bezpieczeństwo i higiena pracy, hipologia i jeździectwo)

email: bozena.nowakowicz@up.lublin.pl

tel.: 81 445 69 91

 


WYDZIAŁ  OGRODNICTWA  I  ARCHITEKTURY  KRAJOBRAZU
 

Dr hab. Bożena DENISOW

email: bozena.denisow@up.lublin.pl

tel.: 81 445 65 05

 

 

WYDZIAŁ  INŻYNIERII  PRODUKCJI

 

Prof. dr hab. Dariusz ANDREJKO
(transport, transport i logistyka, transport w inżynierii produkcji, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria bezpieczeństwa)

email: dariusz.andrejko@up.lublin.pl

tel.: 81 531 96 68


Dr hab. Izabela KUNA-BRONIOWSKA
(technika rolnicza i leśna, inżynieria rolnicza i leśna, geodezja i kartografia, chłodnictwo, klimatyzacja i technologie zintegrowane; zarządzanie i inżynieria produkcji)
email: izabela.kuna@up.lublin.pl

tel.: 81 531 96 62

 

 

WYDZIAŁ  NAUK  O  ŻYWNOŚCI  I  BIOTECHNOLOGII
 

Prof. dr hab. Waldemar GUSTAW

(technologia żywności i żywienie człowieka, gastronomia i sztuka kulinarna, żywienie człowieka i dietetyka)
email: waldemar.gustaw@up.lublin.pl

tel.: 81 462 33 73

 

Dr hab. Magdalena POLAK-BERECKA

(dietetyka, biotechnologia)

email: 3mj@wp.pl

tel.: 81 462 33 56