Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Kolegium Wydziału

« wstecz

KOLEGIUM WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII

 

Skład osobowy Kolegium Wydziału powołanego na podstawie § 51 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

 

Dziekan - prof. dr hab. Kowalczyk Krzysztof, Przewodniczący Kolegium Wydziału 
Prodziekan – prof. dr hab. Kwiatkowski Cezary
Prodziekan – dr hab. Lipińska Halina                
Przewodnicząca Rady Dyscypliny - Rolnictwo i ogrodnictwo
– prof. dr hab. Kołodziej Barbara
Kierownicy Jednostek
Prof. dr hab. Badora Aleksandra
Prof. dr hab. Korniłłowicz-Kowalska Teresa
Prof. dr hab. Sawicka Barbara
Prof. dr hab. Smal Halina
Prof. dr hab. Woźniak Andrzej
Dr hab. Czernyszewicz Eugenia, prof. uczelni
Dr hab. Hawlena Joanna prof. uczelni
Dr hab. Kasztelan Armand prof. uczelni
Przedstawiciele nauczycieli akad. posiadających tytuł naukowy lub stopień dr hab.
Dr hab. Mariusz Kulik, prof. uczelni
Dr hab. Sylwia Okoń, prof. uczelni
Dr hab. Leszek Rachoń, prof. uczelni
Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich
Dr Beata Kołodziej
Dr Kamila Rybczyńska-Tkaczyk
Dr Wioletta Wróblewska
Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
Dr Paweł Harasim
Przedstawiciele studentów
1. Joanna Banaś
2. Szymon Żytkowski
3. Agnieszka Kucharska
Przedstawiciele związków zawodowych
Dr Kobiałka Anna – ZNP
Mgr inż. Anna Machnacz-Rolla – NSZZ „Solidarność”