Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Komor Agnieszka

« wstecz


 

 

Dr Agnieszka Komor

 

Stanowisko: adiunkt, Kierownik Pracowni Zarządzania i Analiz Rynkowych

 

 

Jednostka:

Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania i Marketingu, Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych

Adres: ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin

Telefon:+48 81 461 00 61 w. 270, tel./fax +48 81 461 05 61

e-mail: agnieszka.komor@up.lublin.pl

 

 

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (kierunek Ekonomia). Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskała w 2011 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych: Międzywydziałowe Podyplomowe Studium Rozwoju Obszarów Wiejskich przy AR w Lublinie (prowadzone we współpracy z uczelniami Unii Europejskiej: Université de Gand - Belgia, Université Catolique de Louvain La Neuve – Belgia, Unïversité de Florence – Włochy oraz École Nationale Supérieure Agronomique de Rennes - Francja) – 2001/2002 r.

 

 

Od 2001 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Rolniczej w Lublinie. W okresie 01.07.2014r. – 31.08.2017r. p.o. Kierownika Katedry Zarządzania i Marketingu. Obecnie Kierownik Pracowni Zarządzania i Analiz Rynkowych w Katedrze Zarządzania i Marketingu.

 

 

Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, promotor licznych prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich.

Zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia związane z przestrzennymi aspektami biogospodarki, uwarunkowaniami decyzji lokalizacyjnych przedsiębiorstw oraz z atrakcyjnością inwestycyjną jednostek przestrzennych. Ponadto badania dotyczą rozwoju koncepcji regionalnych grup strategicznych, jako nowego wzorca metodycznego w analizie lokalizacji przedsiębiorstw z różnych branż gospodarki.

  

Wybrane publikacje: 
 

1. A. Komor, The role of the institutional support of the entrepreneur in the region in the development of investment attractiveness (the example of Poland) / Rola wsparcia instytucjonalnego przedsiębiorcy w regionie w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej (na przykładzie Polski), ECREG STUDIES Economic And Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2017, vol. 10, no. 1, s. 21-35.

 

 

2. H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Regional Strategic Groups as a Tool of Enterprises Localization Analysis on Automotive Industry in the European Union, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2017, 28(1), s. 35–46.

 

 

3. A.I. Baruk, S. Białoskurski, A. Goliszek, A. Iwanicka, A. Komor, G. Wesołowski, Nowoczesne rozwiązania marketingowe na rynku produktów konsumpcyjnych, Wydawnictwo UP w Lublinie, Lublin 2017. 

 

4. A. Komor, Wybrane uwarunkowania strukturalne decyzji lokalizacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, nr 450, s. 298-310.

 

 

5. A. Komor, Potencjał zasobów pracy przedsiębiorstw biogospodarczych w Polsce a możliwości instytucjonalnego wsparcia biogospodarki o charakterze międzywojewódzkim, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, tom XVIII, zeszyt 6, s. 88-93. 

 

6. H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Regional Strategic Groups as an Instrument for the Location’s Decisions Supporting on the Example of Food Industry, Olsztyn Economic Journal, 2016, 11(1), s. 5-15.

 

 

7. M. Angowski, K. Domańska, A. Komor, Miejsca zakupu żywności – wybory młodych konsumentów, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, tom XVIII, zeszyt 6, s. 11-16.

 

 

8. H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, M. Typa, Special Economic Zones as Growth and Anti-Growth Poles as Exemplified by Polish Regions, Entrepreneurial Business and Economics Review, 2016, vol. 4, no. 4, s. 189-212.

 

 

9. K. Domańska, A. Komor, A. Krukowski, A. Nowak, Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki, Wydawnictwo UP w Lublinie, Lublin 2015.

 

 

10. A. Komor, K. Budzyńska, K. Domańska, Analiza porównawcza handlu tradycyjnego i elektronicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2015, nr 41, s. 483-495.

 

 

11. J. Cymerman, M.Kola-Bezka, A. Komor, J. Konieczna, J. Stawska, M. Zapotoczna, Nowe wyzwania samorządu lokalnego w dobie kryzysu, Texter Sp. z o.o., Warszawa 2015.

 

 

12. A. Nowak, K. Domańska, A. Komor, A. Krukowski, Przestrzenne zróżnicowanie wykorzystania potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce (Spatial differentiation of agricultural production potential utilization in Poland), ECREG STUDIES Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne, 2015, vol. 8, no. 3, s. 19-30.

 

 

13. A. Komor, Regionalne grupy strategiczne w przemyśle spożywczym w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 2014, nr 106, s. 85-95.

 

 

14. A. Komor, Specjalizacje regionalne w zakresie biogospodarki w Polsce w układzie wojewódzkim, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, tom XVI, zeszyt 6, s. 248-253.

 

 

15. H. Godlewska-Majkowska, A. Komor, Biogospodarka a zarządzanie marketingowe w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Gospodarka i przestrzeń, 2014, nr 341, s. 23-36.

 

 

16. A. Komor, Zmiany w rozmieszczeniu i specjalizacji regionalnej przemysłu spożywczego w układzie wojewódzkim, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 361, s. 99-107.

 

 

17. A. Komor, Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań popytu na produkty mleczarskie w Polsce, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2013, tom XV, zeszyt 2, s. 171-175.

 

 

18. A. Komor, A. Iwanicka, Uwarunkowania rynku pracy a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mleczarskiego (na przykładzie województwa lubelskiego), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, nr 134, s. 60-68.

 

 

19. A. Komor, A. Iwanicka, Czynniki wpływające na decyzje zakupowe nabywców finalnych na rynku produktów mleczarskich (na przykładzie województwa lubelskiego), Handel Wewnętrzny, 2012, nr 5, s. 317 – 324.

 

20. Współautor raportów Atrakcyjność inwestycyjna regionów przygotowywanych w latach 2013-2016 pod kierunkiem H. Godlewskiej-Majkowskiej na zlecenie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (dawniej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych), http://www.paiz.gov.pl/publikacje/wojewodztwa.

 

 

 

ENGLISH VERSION

ilustracjaAgnieszka Komor - An economics graduate of the Faculty of Social Sciences at the John Paul II Catholic University of Lublin. She defended her doctoral thesis in economics at the Warsaw School of Economics in 2011... | more 
więcej »