Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: tel. (81) 445-62-28. | Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Informacje o bazach

SIGŻ

Baza danych SIGŻ (Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej) budowana jest od 1981 przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią jednostki naukowe oraz uczelnie rolnicze. Baza danych SIGŻ jest bazą bibliograficzną, zawierającą opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 260 tytułów czasopism polskich, książek, materiałów pokonferencyjnych oraz aktów prawnych. Swoim zakresem tematycznym obejmuje problematykę rolnictwa, leśnej gospodarki niedrzewnej oraz przemysłu spożywczego.

« wstecz