Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Hortitechniki precyzyjne /*kierunek zamknięty*/

« wstecz

studia stacjonarne II stopnia

 


  |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


Hortitechniki precyzyjne

« wstecz

Kierunek studiów
 
 
Hortitechniki precyzyjne
Informacje kontaktowe
 
 
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Czy kierunek jest unikatowy - czy istnieją podobne kierunki w Lublinie, w kraju?
 
kierunek jest unikatowy w Lublinie i w kraju
Rekrutacja
O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały tytuł zawodowy inżyniera na kierunkach: ogrodnictwo, zielarstwo i rośliny lecznicze, zielarstwo i fitoprodukty, technika rolnicza i leśna, transport i logistyka, ale także z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera na kierunkach pokrewnych.
Forma studiów, czas trwania
Studia są prowadzone w systemie stacjonarnym, II stopnia. Obejmują 3 semestry. Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Kierunek studiów hortitechniki precyzyjne jest przyporządkowany i mieści się w obszarach kształcenia w zakresie nauk rolniczych oraz przyrodniczych. Realizowany program studiów zawiera również elementy wiedzy i umiejętności z zakresu nauk technicznych i społecznych.
Tytuł zawodowy do uzyskania po ukończeniu studiów
 
Magister inżynier
Specjalności
 
 
 -
Specjalizacje
 
 
 -
Krótka charakterystyka
Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie użytkowania środków oraz obiektów technicznych, a także organizacji procesów oraz systemów produkcyjnych i informatycznych występujących w rolnictwie, ogrodnictwie i zielarstwie oraz technice rolniczej. Znajomość precyzyjnych techniki sterowania elementami nowoczesnych technologii produkcji umożliwia ich dostosowanie do zmiennych warunków przestrzennych i środowiskowych, co pozwala optymalizować produkcję zarówno pod względem ekonomicznym, jak również ekologicznym. Kierunek stwarza możliwość nabycia wiedzy o nowoczesnych technologiach produkcji stosowanych w ogrodnictwie, a także procesach  przechowywania i przetwarzania surowców ogrodniczych oraz oceny ich jakości. Pozwala także na poznanie i nabycie umiejętności zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych do pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji ogrodniczej.
 Perspektywy zawodowe
Absolwenci kończący kierunek będą przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz jednostkach usługowych i doradczych ogrodnictwa, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza techniczna, ogrodnicza oraz umiejętności organizacyjne. Będą posiadać umiejętności niezbędne  do uczestniczenia w procesach decyzyjnych oraz realizacji złożonych przedsięwzięć w miejscu pracy i poza nim, a także umiejętności podejmowania innowacyjnych inicjatyw. Będą przygotowani do rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii produkcji rolniczej i ogrodniczej. Mogą zajmować kierownicze i specjalistyczne stanowiska w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się różnymi kierunkami i formami produkcji, w jednostkach projektowych i doradczych oraz innych jednostkach gospodarczych i administracyjnych. Typowe miejsca i stanowiska pracy dla absolwentów kierunku to: specjalistyczne gospodarstwa ogrodnicze, zakłady o charakterze usługowym i doradczym, instytucje związane z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, obrotem i sprzedażą produktów ogrodniczych, administracja państwowa, firmy logistyczne, biura projektowe i biura inżynierskie, instytucje naukowe oraz ośrodki badawczo-rozwojowe.
Praktyczne wykształcenie
Studenci kierunku hortitechniki precyzyjne będą mieli możliwość realizacji prac badawczych, zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i polowych. Będą mogli samodzielnie pracować w pracowniach komputerowych,  laboratoriach oraz pracowniach badawczych. Laboratoria umożliwiają prowadzenie badań między innymi w zakresie techniki ogrodniczej i spożywczej, odnawialnych źródeł energii, inżynierii procesowej i chemicznej, techniki cieplnej, elektrotechniki i elektroniki, inżynierii środowiska, analizy jakości surowców roślinnych. Studenci będą mieli możliwość zapoznać się między innymi z maszynami, urządzeniami oraz aparaturą badawczą i pomiarową.
Przykładowe przedmioty w programie studiów
 
 
Maszyny i urządzenia w ogrodnictwie
Systemy informatyczne w ogrodnictwie
Transport wewnętrzny i magazynowy
Infrastruktura gospodarstw ogrodniczych
Precyzyjne technologie produkcji w obiektach ogrodniczych
Warunki techniczne w produkcji grzybów
Historia techniki ogrodniczej
 
 
 

« wstecz

1. Kombajnowy zbiór malin

 

 

2. Linia do pakowania kwiatów

 

 

3. Marchew odmiana Deep Purple

 

 

4. System do fertygacji w uprawach szklarniowych

 

 

5. Technologia uprawy pieczarki

 

 

6. Uprawa kwiatów doniczkowych

 

 

7. Uprawy zielarskie w szklarni, bazylia