foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Aktualności

09.08.2019

Wyposażenie hali półtechniki Zakładu Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii wzbogaciło się o dwie komory o pojemności 100 kg każda, służące do prowadzenia fermentacji i dojrzewania produkcyjnego mięsa i serów. Umożliwiają one monitorowanie i sterowanie temperaturą i wilgotnością w zakresie 0/+30 st. C i 40-95%.
Zakupiono również aparaturę naukowo-badawczą w postaci systemu TEMPO® służącego do pomiaru wskaźników jakości żywności metodą Najbardziej Prawdopodobnej Liczby. System składa się ze stanowiska przygotowania do posiewu kart TEMPO® badanymi próbkami żywności wraz z podłożem hodowlanym oraz stanowiska odczytu do automatycznego obliczenia liczby jtk/g w badanym produkcie. System TEMPO® umożliwia oznaczenie liczby Bacillus cereus, bakterii kwasu mlekowego, Staphylococcus aureus, E. coli, Enteroabcteriaceae, ogólnej liczby drobnoustrojów, drożdży i pleśni w produktach spożywczych.

 

        


Aparatura została zakupiona ze środków przeznaczonych na realizację Zadania 3 „Badania nad innowacyjnymi produktami mięsnymi o obniżonej zawartości azotanów wytwarzanymi w oparciu o surowiec pozyskiwany z tuczników pochodzących z różnych systemów utrzymania”, kierowanego przez Panią dr hab. Karolinę Wójciak, prof. uczelni w projekcie badawczym „Systemy produkcji i pakowania żywności zapewniające zachowanie jej bioaktywnych składników ważnych w profilaktyce chorób cywilizacyjnych” finansowanym w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

 

 


Projekt jest realizowany przez Pracowników Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki pod kierunkiem dr hab. Joanny Stadnik prof. uczelni. Okres realizacji projektu to 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2022 r., a jego łączna wartość wynosi 11 927 330 zł.

 


Zakup specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej przyczyni się do zwiększenie potencjału badawczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, co stanowi jeden z celów projektu.
 


« wstecz