foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76
Dziekanat Wydz.Nauk o Żywności i Biotechnologii

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
tel. 81-462-33-74, 81-462-33-92
e-mail: dziekanat.nzb@up.lublin.pl

Pozostali pracownicy