CTT   Biuro Komercjalizacji Badań i Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plZapotrzebowania zgłoszone przez przedsiębiorców

12.01.2016

 

Szanowni Państwo w dniu 12.01.2016r. do Centrum Transferu Technologii wpłynęło zapytanie wykonania usługi badawczej dotyczącej innowacji w procesie wytwarzania albumin białka jaja polegającej na analizie zmienionych warunków odcukrzania, a także analizie procesu suszenia oraz kondycjonowania suszonych albumin prowadzonej w celu uzyskania nowego produktu z białka jaja kurzego i wdrożenia innowacyjnego procesu technologicznego.
 

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę badawczą polegającą na analizie skuteczności odcukrzania białka jaja kurzego realizowanego przy zmienionych warunkach procesu w zakresie:
- zmiany kwasowości czynnej białka jaja w zakresie pH 5,5 do 6,5
- zmniejszenia dawki nadtlenku wodoru.


Efekty zmian wprowadzonych w procesie odcukrzania białka jaja powinny obejmować analizy otrzymanego produktu z zakresie:
- efektywności usunięcia glukozy
- zdolności do tworzenia piany oraz ocenę jej stabilności i trwałości.


Analizę procesu suszenia oraz kondycjonowania suszonych albumin (w zakresie 55°C-70°C) uzyskanych przy optymalnych warunkach odcukrzenia w zakresie:
- rozpuszczalności suszonych albumin (nie mniej niż 90%)
- zdolności do tworzenia pian oraz stabilności pian po rehydratacji (wysokość: nie mniej niż 180 mm, wyciek: nie więcej niż 260 ml)
- charakterystyki substancji lotnych
- przebiegu żelowania i charakterystyki żeli
- ilości produktów reakcji Maillarda po procesie kondycjonowania
- analizy zdolności wypiekowej proszków albuminowych z oceną jakości wytworzonych produktów


Badania powinny obejmować:
Analizy spektrofotometryczne, chromatograficzne (HPLC, GC/MS), reologię dynamiczną, suszenie rozpyłowe w skali małej techniki. Przewiduje się wykonanie łącznie ok. 300 analiz. Wyniki muszą wskazać na optymalne parametry procesów jednostkowych produkcji albuminy białka jaja oraz zweryfikować możliwość obniżenia ilości stosowanych dodatków (TEC).
 

Osoby zainteresowane wykonaniem badań prosimy o kontakt z pracownikami Centrum Transferu Technologii.


« wstecz