BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Aktualności

12.01.2016konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich

 

21.12.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Hodowli i Użytkowania Koni

 

21.12.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

16.12.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

15.12.2015konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej

 

15.12.2015obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Beaty Marciniak Tytuł rozprawy doktorskiej: „Pobudliwość nerwowa i użytkowość wierzchowa młodych ogierów różnych grup genetycznych poddawanych próbom dzielności”.

 

03.12.2015obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Rowickiej - Tytuł rozprawy doktorskiej: „Stan oksydacyjny implikacją wysiłku w aspekcie dobrostanu koni poddanych treningowi”.

 

 

20.11.2015
09.11.2015obrony

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Eweliny Szwaj Tytuł rozprawy doktorskiej: „Morfologia i biologia preimaginalnych stadiów rozwojowych j gatunków z rodzaju Miarus SCHOENHERR, 1826 i Cleopomiarus PIERCE, 1919 (Coloeoptera, Curculionidae)”.