BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Zakład Hydrobotaniki

ul. B. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-461-00-61 w. 306
e-mail: barbara.pawlik@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

    Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    • dr inż. Magdalena Toporowska, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-461-00-61 w. 304
      e-mail: magda.wis@interia.pl