BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Pracownia Bioindykacji Środowiska

20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
Kierownik: dr hab. Edyta Buczyńska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-67-98
e-mail: edyta.buczynska@up.lublin.pl

Jednostka nadrzędna

Profesorowie uczelni

    Adiunkci

    Pracownicy

    • mgr inż. Witold Wawrzkiewicz, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-64