wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Annales Horticulturae

« wstecz

 

 

  • ISSN 2544-4484
  • e-ISSN 2544-8013

 

Zgłaszanie artykułów do czasopism publikowanych przez Wydawnictwo UP w Lublinie odbywa się wyłącznie przez system elektroniczny na platformie czasopisma.up.lublin.pl

 

Nowa strona czasopisma Annales Horticulturae https://czasopisma.up.lublin.pl/index.php/ah

 

Zadanie pn. „Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma Annales Horticulturae poprzez utworzenie oddzielnej strony internetowej w polskiej i angielskiej wersji językowej wraz z elektronicznym systemem wydawniczo-edytorskim do obsługi czasopisma” finansowane w ramach umowy 638/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

Annales Horticulturae (do 2016 jako Annales UMCS sec. EEE Horticultura), czasopismo wydawane od 1993 r., jest kwartalnikiem publikującym prace w języku polskim i angielskim prezentujące wyniki oryginalnych badań naukowych oraz artykuły przeglądowe z zakresu ogrodnictwa, dotyczące: warzywnictwa, sadownictwa, roślin ozdobnych, roślin leczniczych i przyprawowych, grzybów, produkcji polowej i pod osłonami, nasiennictwa, szkółkarstwa, przechowywania, a także prace z dziedzin pokrewnych (biochemia, entomologia, fitopatologia, hodowla, genetyka, fizjologia itp.) zawierające informacje ważne dla ogrodnictwa.

Annales Horticulturae to czasopismo drukowane (ISSN 2544-4484), dostępne także w trybie otwartym online (e-ISSN 2544-8013), zgodnie z deklaracją budapeszteńską, na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych).

Czasopismo jest indeksowane przez: CAB, AGRIS, AGRO, Foodline Science, Index Copernicus – ICI Journal Master List, PBN/POL-index

 

Annales Horticulturae (until 2016 as Annales UMCS sec. EEE Horticultura), issued since 1993, is a peer-reviewed, Polish and English language journal publishing original experimental papers based on the results of research and review articles in all aspects of horticultural crops: vegetables, fruits, ornamentals, medicinal plants, edible fungi, open and protected production, seed production, nursery, storage and papers in related areas (biochemistry, entomology, micropropagation, phytopathology, plant breeding, plant physiology, etc.) containing information significant in horticulture.

Annales Horticulturae is a printed (ISSN 2544-4484), and online open access journal (e-ISSN 2544-8013), according to Budapest Declaration, under the terms of Creative Commons CC BY-NC-ND license (attribution – non-commercial use – no derivative works).

The journal is covered by: CAB, AGRIS, AGRO, Foodline Science, Index Copernicus – ICI Journal Master List, PBN/POL-index