Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Aktualności

04.09.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

04.09.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

08.07.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

02.07.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Stachyry na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii, tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania nad wpływem komunalnego osadu ściekowego na plonowanie i jakość surowca energetycznego mozgi trzcinowatej (Phalaris arudinacea L.) i sorga uprawnego (Sorghum bicolor (L.) Moench ssp. bicolor) oraz na wybrane właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne gleby”
 

25.06.2014

Karta nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie - link

23.06.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekonomii i Zarządzania. 

23.06.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.  

14.04.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Puchały na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska; tytuł rozprawy doktorskiej: "Właściwości biochemiczne gleb parków miejskich na terenach podlegających zróżnicowanym wpływom antropogenicznym. 

27.02.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Turystyki i Rekreacji

27.02.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Ekonomii i Zarządzania