Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Aktualności

15.09.2014

Jubileusz 70-lecia Wydziału Agrobioinżynierii - fotoreportaż 15.09.2014, Centrum Kongresowe UP

04.09.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

04.09.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

08.07.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

03.07.2014

Studenci drugiego roku kierunku inżynieria środowiska beneficjenci Projektu kierunek zamawiany „Inżynier środowiska – zawód z przyszłością” (Marlena Grela, Katarzyna Tetych, Jan Iwan i Michał Siegieda) wraz z koordynatorem merytorycznym projektu dr hab. inż. Jackiem Pranagalem uczestniczyli w konferencji naukowej. Była to VII Konferencja „Ochrona i Inżynieria Środowiska – Zrównoważony Rozwój” organizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą i Szkołę Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla, która odbyła się w dniach 26 i 27 czerwca 2014 roku w Krakowie.

 

Więcej >>

02.07.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Stachyry na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: agronomii, tytuł rozprawy doktorskiej: „Badania nad wpływem komunalnego osadu ściekowego na plonowanie i jakość surowca energetycznego mozgi trzcinowatej (Phalaris arudinacea L.) i sorga uprawnego (Sorghum bicolor (L.) Moench ssp. bicolor) oraz na wybrane właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne gleby”
 

25.06.2014

Karta nauczyciela akademickiego zatrudnionego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie - link

23.06.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Ekonomii i Zarządzania. 

23.06.2014konkursy

Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin.  

14.04.2014obrony

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Puchały na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska; tytuł rozprawy doktorskiej: "Właściwości biochemiczne gleb parków miejskich na terenach podlegających zróżnicowanym wpływom antropogenicznym.