Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81-445-68-84
e-mail: genetyka.roslin@up.lublin.pl
Dyrektor: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-445-67-47
e-mail: krzysztof.kowalczyk@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Sylwia Okoń, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-445-69-20
  e-mail: sylwia.okon@up.lublin.pl
 • dr hab. Edyta Paczos-Grzęda, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-445-68-66
  e-mail: edyta.paczos@up.lublin.pl
 • dr hab. Marta Tomczyńska-Mleko, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny
  e-mail: martamleko@tlen.pl
 • dr hab. Jadwiga Żebrowska, profesor uczelni badwczo-dydaktyczny, tel. 81-445-60-29
  e-mail: jadwiga.zebrowska@up.lublin.pl / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

 • dr Katarzyna Głębocka, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-96
  e-mail: katarzyna.kruk@up.lublin.pl
 • mgr inż. Aneta Koroluk, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-96
  e-mail: aneta.koroluk@up.lublin.pl
 • dr Wojciech Marecki, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-67-76
  e-mail: wojciech.marecki@up.lublin.pl / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
 • mgr inż. Ewelina Marek, starszy technik, tel. 81-445-67-85
 • dr inż. Aleksandra Nucia, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-445-67-85
  e-mail: aleksandra.nucia@up.lublin.pl
 • dr Tomasz Ociepa, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-85
  e-mail: tomasz.ociepa@up.lublin.pl
 • dr inż. Agnieszka Surmacz-Magdziak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-68-84
  e-mail: agnieszka.surmacz-magdziak@up.lublin.pl
 • mgr inż. Bożena Szafrańska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-445-67-76
  e-mail: bozena.szafranska@up.lublin.pl / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
 • mgr inż. Joanna Toporowska, technik, tel. 81-445-67-85

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Romuald Doliński, emerytowany prof. nadzwyczajny, tel. 81-445-69-20
 • prof. dr hab. Daniela Gruszecka, profesor emerytowany
 • prof.dr hab. Jerzy Hortyński, profesor emerytowany, tel. 81-445-69-38 / Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
 • prof. dr hab. Danuta Miazga, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-25
 • prof. dr hab. Marian Milczak, profesor emerytowany, tel. 81-445-67-85
 • prof. dr hab. Grażyna Stefanowska, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-75
 • prof. dr hab. Krystyna Szwed-Urbaś, profesor emerytowany
 • prof. dr hab. Czesław Tarkowski, profesor emerytowany, tel. 81-445-66-75