WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Historia

Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych powstała 1 września 2003 r., po połączeniu trzech Katedr (Katedry Farmakologii, Katedry Patofizjologii oraz Katedry Toksykologii i Ochrony Środowiska). Od czasu powstania, w jednostce funkcjonują trzy Zakłady: Zakład Farmakologii, Zakład Patofizjologii oraz Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska. Główne zadania jednostki dotyczą sfery dydaktycznej, naukowej, organizatorskiej i popularyzatorskiej. Składają się na nią: badania statutowe, realizacja projektów grantowych, prac badawczych zlecanych przez firmy zewnętrzne, działalność w organizacjach naukowych i instytucjach nadzorujących obieg leków i substancji toksycznych oraz wystąpienia i publikowanie opracowań monograficznych i książkowych.

Działalność naukowo-badawcza oraz wieloletnia współpraca z cenionymi ośrodkami zagranicznymi owocuje wspólnymi publikacjami indeksowanymi przez Journal Citation Reports (JCR) oraz rozwojem naukowym pracowników naukowo-dydaktycznych.

 

Kierownik Katedry Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych:

Prof. zw. dr hab. Ryszard Bobowiec

Jednostki wchodzące w skład Katedry:

-       Zakład Farmakologii - kierownik: prof. zw. dr hab. Cezary Kowalski

-       Zakład Patofizjologii - kierownik: prof. zw. dr hab. Ryszard Bobowiec)

-       Zakład Toksykologii i Ochrony Środowiska - kierownik: prof. UP dr hab. Jose Luis Valverde Piedra

« wstecz