WET   Witamy na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej!

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
DZIEKANAT tel. 81 528 47 22, PORTIERNIA: bud. A, tel. 81 528 46 26
Dydaktyka

A. Przedmioty obligatoryjne realizowane dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej(wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych):

-          Patofizjologia

-          Farmakologia weterynaryjna

-          Farmacja weterynaryjna

-          Toksykologia Weterynaryjna wykłady i ćwiczenia z przedmiotu

-          Ochrona Środowiska

B. Przedmioty obligatoryjne realizowane dla studentów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych)::

- Kliniczny Zarys Chorób

C. przedmioty fakultatywne dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej :

-          Farmakologia kliniczna

-Transformacje nowotworowe

-Choroby zwierząt laboratoryjnych

-Choroby genetyczne zwierząt

-Laboratoryjna Analiza Toksykologiczna

 

D. Studenckie Koło Naukowe Medyków Weterynaryjnych (Sekcja Patofizjologii oraz Sekcja Toksykologii)

E.  Realizacja studiów doktoranckich

F. Opieka naukowa oraz realizacja  prac magisterskich, inżynierskich oraz licencjackich przez studentów różnych wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego .

« wstecz