Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Historia

« wstecz

W dniu 23 marca 2011 roku, decyzją Rady Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie utworzono Pracownię Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin.

Powstanie pracowni uzasadniają następujące argumenty:


1. Kryzys ekonomiczny właścicieli gospodarstw indywidualnych zmusił ich do poszukiwania nowych źródeł dochodu w sektorze pozarolniczym, czyli do odejścia od monofunkcyjności. Oznacza to, że dotychczasowa funkcja produkcji rolnej musi być uzupełniana innymi funkcjami pozarolniczymi, np. turystyką, rzemiosłem, przetwórstwem rolno-spożywczym. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w całym systemie biosfery stało się przyczyną do zmiany sposobu myślenia o wzajemnych stosunkach pomiędzy społeczeństwem, gospodarką i zasobami środowiska przyrodniczego. Wprowadzona koncepcja zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju wkroczyła także do rolnictwa, a jej przejawem są m.in. gospodarstwa agroturystyczne.

2. W ostatnich latach coraz większy procent dyplomantów (inżynierów i magistrów) wykonujących prace w Katedrze Herbologii i Technik Uprawy Roślin stanowią studenci specjalności agroturystyka, a ostatnio także licencjaci z kierunku Turystyka i rekreacja. Utworzenie Pracowni Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich stwarza warunki do prowadzenia badań naukowych z dziedziny turystyki, agroturystyki, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i kształtowania środowiska. Umożliwia także promocję prac dyplomowych o tematyce ściśle związanej z kierunkiem i specjalnością studiów, (co w poprzednich latach nie było niestety normą).

3. Kadra tworząca pracownię posiada duże doświadczenie w zakresie turystyki na obszarach wiejskich. Dr hab. Cezary Kwiatkowski jest pomysłodawcą, założycielem i opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego – Agroturystycznego, działającego przy Katedrze Herbologii i Technik Uprawy Roślin od 01.11.2004 roku (z półtoraroczną przerwą w okresie 01.07.2009 – 31.12.2010). Członkowie koła nawiązali współpracę z Lubelskim Związkiem Stowarzyszeń Agroturystycznych oraz z Lubelską Izbą Rolniczą, a także z innymi kołami naukowymi o podobnym profilu badań (Rzeszów, Szczecin, Białystok).