Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Badania

« wstecz

Utworzenie Pracowni Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Katedry Herbologii i Technik Uprawy Roślin pozwala na prowadzenie badań interdyscyplinarnych, dotyczących:


- zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich
- rolnictwa konwencjonalnego i gałęzi alternatywnych
- bioróżnorodności i Dobrej Praktyki Rolniczej
- współistnienia agroturystyki i upraw małoobszarowych (np. ziół, gryki, prosa)
- ekoagroturystyki i innych form turystyki alternatywnej

Nadrzędnym celem działalności pracowni jest prowadzenie badań i promowanie zagadnień z zakresu szeroko rozumianego kształtowania i rozwoju obszarów wiejskich. Pracownia nastawiona jest na współpracę w ramach kreowania specjalności „Agroturystyka” oraz kierunku „Turystyka i rekreacja”. Powstanie pracowni tworzy dla studentów szersze spektrum wyboru tematyki prac dyplomowych, a także możliwości podjęcia studiów magisterskich i doktoranckich (specjalności: agroturystyka, kształtowanie środowiska, agrobiznes, agronomia).

Działalność naukowa dr hab. Cezarego Kwiatkowskiego obejmuje badania z dziedziny agroturystyki. Przeprowadził wraz z zespołem liczne badania naukowe w różnych częściach Lubelszczyzny (gminy: Wola Uhruska, Włodawa, Wojciechów, Nałęczów, Bełżyce, Fajsławice, Jabłoń, Głusk; Powiat Janowski, Zamojski, Łęczyński), oraz województwie Podkarpackim, Świętokrzyskim i Puszczy Białowieskiej, a wyniki tych badań prezentowane były na konferencjach krajowych i międzynarodowych (Olsztyn, Wrocław, Rzeszów, Krosno, Szczecin, Białystok, Kijów). Jest autorem lub współautorem 11 monografii naukowych (w tym 3 anglojęzycznych) z dziedziny agroturystyki, a kolejne prace zostały skierowane w 2011 roku do recenzji.

Wszystkie chętne osoby zapraszamy do współpracy

Kierownik Pracowni Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich
dr hab. inż. Cezary A. Kwiatkowski