Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Dydaktyka

« wstecz

Obecnie, wśród parytetów badawczych członków pracowni są zagadnienia związane z wielofunkcyjnością obszarów wiejskich oraz turystyką osób niepełnosprawnych. Dr hab. Cezary Kwiatkowski kieruje projektem badawczym pt. „Ocena walorów krajobrazowych, kulturowych oraz uwarunkowań społecznych decydujących o rozwoju agroturystyki”.

 

Pracownia nawiązała współpracę z Liceum Ogólnokształcącym (profil Agroturystyka) w Józefowie n/Wisłą. Dr hab. C. Kwiatkowski zorganizował dla uczniów Liceum (potencjalnych studentów Agroturystyki lub Turystyki i rekreacji) wykład tematyczny, prowadzi ze szkołą korespondencję Internetową i pocztową (wymiana materiałów).


Dr hab. Cezary Kwiatkowski był opiekunem naukowym 20 prac magisterskich i 3 prac inżynierskich z dziedziny agroturystyki. Obecnie pod jego kierunkiem przygotowuje prace dyplomowe (magisterskie, licencjackie) 7 kolejnych osób.

 

Jest opiekunem naukowym dysertacji doktorskiej Pani Jolanty Juszczak pt. „Gospodarstwa agroturystyczne a wielofunkcyjny i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Lubelszczyzny”. C. Kwiatkowski jest członkiem Rady Programowej kierunku Turystyka i rekreacja oraz należy do minimum kadrowego na tym kierunku. W obecnym semestrze prowadzi „Seminarium dyplomowe” dla studentów „Turystyki i rekreacji” (16 osób) wykonujących prace licencjackie w Katedrze Herbologii i Technik Uprawy Roślin. Od 1 października 2010 roku prowadzi wykłady i ćwiczenia (wspólnie z dr M. Haliniarz) na kierunku Turystyka i rekreacja (przedmioty: „Turystyka na obszarach wiejskich” i „Technologia produkcji roślinnej”).


Dr Małgorzata Haliniarz posiada również duże doświadczenie w zakresie agroturystyki. Jest promotorem 5 prac magisterskich i 5 inżynierskich z powyższej dziedziny. Prowadzi fakultet dla studentów specjalności agroturystyka  pt. „Sztuka ludowa w rozwoju turystyki wiejskiej”. Jest autorem anglojęzycznej monografii naukowej nt. rozwoju agroturystyki w otulinie Poleskiego Parku Narodowego.


Dr Mieczysław Bojarczyk jest cenionym nauczycielem akademickim o szerokim spektrum zainteresowań. Od kilku lat z powodzeniem promuje prace magisterskie z zakresu agroturystyki. Dał się poznać jako doskonały organizator wyjazdów do gospodarstw agroturystycznych w ramach prowadzonego przez niego seminarium magisterskiego. Współpracuje z Biurem Regionalnym „Euroregionu Bug” z siedzibą w Chełmie oraz Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Takie kontakty są poważną przesłanką do współpracy transgranicznej w „Euroregionie Bug” w zakresie Agroturystyki. Planowana jest współpraca z biurami turystycznymi i firmami działającymi na tym terenie. Stworzy to doskonałą okazję do organizowania praktyk studenckich, międzynarodowej wymiany studentów, prowadzenia badań naukowych oraz promocję „Euroregionu Bug” i otwarcie na Zachodnią Europę.