[ MENU DODATKOWE ]


 

Przypominamy o dostarczaniu fotografii cyfrowej do tableau dyplomantów naszej Katedry. Podpisane pliki należy dostarczyć do dr inż. Artura Przywary (ul.Głęboka 28 pok.276) lub dr hab. inż. Artura Kraszkiewicza (pok.275). Można również przekazać promotorowi pracy lub przesłać e-mailem na konto: artur.przywara@up.lublin.pl.

 

Uwaga! Plik proszę podpisać imieniem i nazwiskiem, podać rodzaj studiów (inż./mgr) oraz rok ukończenia.

 

TABLEAU ABSOLWENTÓW

 

        

 

        

 

2015          2014          2013          2012          2011          2010          2009          2008          2007

2006          2005          2003          2002          2001          2000          1999          1998          1997