BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Oferta

« wstecz

Wykłady, szkolenia, kursy, ekspertyzy w zakresie:

 • chowu i hodowli bydła ekologicznego
 • ekologicznej produkcji mleka i mięsa wołowego
 • doboru ras i technologii chowu zwierząt gospodarskich w kontekście zrównoważonego rolnictwa i jakości środowiska
 • możliwości eliminowania lub zmniejszania negatywnego wpływu chowu zwierząt gospodarskich na środowisko przyrodnicze.

Konsultacje, doradztwo i wsparcie w zakresie:

 • Identyfikacji czynników wpływających na wydajność i podstawowy skład chemiczny mleka
 • Przebiegu okresu okołoporodowego u krów i postępowania z cielętami
 • Oceny sprawności rozrodu
 • Zasad profilaktyki chorób metabolicznych i schorzeń wymion u krów
 • Optymalizacji i zasad żywienia krów w różnych fazach cyklu produkcyjnego i reprodukcyjnego
 • Zasad opasu bydła różnych kategorii z uwzględnieniem jakości tuszy i mięsa
 • Technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego i mięsnego różnych kategorii wiekowych
 • Proekologicznych systemów chowu bydła
 • Oceny kondycji krów
 • Oceny warunków utrzymania bydła
 • Oceny dobrostanu
 • Zagospodarowania odchodów

Badania i analizy laboratoryjne:

 • Mikrobiologiczna ocena surowych i przetworzonych produktów zwierzęcych
 • Izolacja i identyfikacja patogenów odpowiedzialnych za powstawanie stanów zapalnych wymion
 • Oznaczanie antybiotykooporności drobnoustrojów patogennych
 • Bilansowanie pasz
 • Układanie dawek pokarmowych dla wszystkich grup wiekowych i produkcyjnych bydła