Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25 | Sekretariat: tel. (81) 445-62-28
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Ochrona danych osobowych

« wstecz

Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13,
20- 950 Lublin, reprezentowanym przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem ul. Akademicka 13 20-950 Lublin, e-mail: anna.buchlinska@up.lublin.pl, 
Telefon: 081-445-60-12
Dane osobowe przetwarzane są przez ADO zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20.07.2018 (Dz.U. 2018 poz. 1668)
Student/Pracownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. Student/Pracownik ma prawo żądać od Administratora usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe przekazane Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Lublinie nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane innym podmiotom chyba, że dzieje się to w przypadku: wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
 
Student/Pracownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.