Menu

STA i STT - informacje ogólneWysokość stypendium STA/STT

« wstecz

Przedstawiamy Państwu wysokość stypendium przyznawaną pracownikom w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw (STA) oraz wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) w roku akademickim 2019-20. W poniższej tabeli przedstawione są stawki dzienne podzielone na 3 grupy docelowe:
 
Kraje należące do danej grupy
Mobilność trwająca nie dłużej niż 14 dni
Mobilność trwająca powyżej 
14 dni
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
180 €
126 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
160 €
112 €
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry
140 €
98 €
 
Ryczałt na koszty podróży
 
W ramach przyznanego przez NA dofinansowania wypłacamy Państwu ryczałt na koszty podróży. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym (pod uwagę należy wziąć odległość podróży w jedną stronę, aby obliczyć kwotę ryczałtu należną za podróż w obie strony).
 
Do obliczenia odległości zobowiązani jesteśmy stosować kalkulator odległości opracowany przez KE i udostępniony na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.
 
 
Odległość
Kwota
od 10 do 99 km:
20 € na uczestnika
od 100 do 499 km:
180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km:
275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km:
360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km:
530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km:
820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej:
1500 € na uczestnika
 
 
 
 
Szczegółowe informacje w dokumencie:   Zasady finansowania wyjazdów pracowników na rok 2019-20