Menu

PowerStudenci niepełnosprawni

« wstecz

 

Studenci niepełnosprawni również mogą wnioskować o dodatkowe wsparcie finansowe. Całkowite stypendium dla studentów ze stypendium socjalnym oraz studentów niepełnosprawnych pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i jest wypłacane w PLN.

 

We wniosku o dofinansowanie dodatkowych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością, uczestnik mobilności musi w szczegółowy sposób określić potrzeby wynikające z niepełnosprawności, które będą innymi kosztami, niże zazwyczaj związane z podróżą i utrzymaniem podczas mobilności.

 

Dodatkowe środki na pokrycie zwiększonych kosztów bezpośrednio związanych z niepełnosprawnością może nastąpić gdy:

  • Niepełnosprawność wymaga specjalnego transportu dla uczestnika mobilności do miejsca docelowego (koszt specjalnego transportu)
  • Uczestnik mobilności ze względu na niepełnosprawność wymaga wsparcia przez osobę towarzyszącą (w części lub całości trwania wyjazdu). Pobyt osoby towarzyszącej wyłącza możliwość pokrycia kosztów pracy profesjonalnego opiekuna miejscowego.
  • Uczestnik mobilności ze względu na niepełnosprawność wymaga wsparcia przez profesjonalnego opiekuna miejscowego
  • Do realizacji mobilności niezbędne są specjalne materiały dydaktyczne dla studenta w uczelni przyjmującej
  • Niepełnosprawność wymaga specjalnej opieki medycznej dla studenta na miejscu – koszty opieki lekarskiej, rehabilitacji, leków, bez których pobyt za granicą nie byłby możliwy.
  • Niepełnosprawność wymaga specjalnego ubezpieczenia dla studenta (koszty specjalnego ubezpieczenia)
  • Uczestnik mobilności ponosi inne koszty, bez których wyjazd stypendialny nie mógłby się odbyć (orzeczenie o niepełnosprawności nadaje prawo do oddzielnego pokoju)

 

Szczególowe informacje dotyczące warunków przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ dostepne są TUTAJ