Menu

E+ praktyki SMPPrzedłużenie pobytu

« wstecz

 

Przedłużenie pobytu na stypendium - praktyki 2019/2020

 

Jeżeli wyjechałeś na praktykę, na miejscu spotkałeś się z przyjaznym przyjęciem ze strony instytucji zagranicznej, Twój pobyt daje Ci satysfakcję zarówno pod względem naukowym jak i osobistym, i chciałbyś przedłużyć swój pobyt na kolejne miesiące, to jest to możliwe, o ile uczelnia macierzysta i instytucja zagraniczna wyrażą na to zgodę.

 

Pamiętaj jednak o kilku istotnych sprawach:

 

  • dodatkowe stypendium na okres przedłużenia pobytu w instytucji zagranicznej nie jest gwarantowane.
  • stypendium Erasmus+ jest przyznawane maksymalnie na okres 5 miesięcy, więc decydując się na przedłużenie pobytu, musisz się liczyć z tym, że będziesz zmuszony opłacić pobyt przez kolejny semestr z własnych środków finansowych.
  •  Sfinansowanie przedłużenia będzie możliwe w miarę posiadanych wolnych środków finansowych.
  • twój status jako studenta Erasmusa+ nie zmienia się w stosunku do tego na pierwotny okres pobytu na praktyce

 

WAŻNE!

Zgoda Uczelni na przedłużenie pobytu jest zależna od stanu wykorzystania Twojego kapitału mobilności. 

 


Procedura przedłużenia pobytu :

 

  • skontaktuj się z opiekunem praktyk w instytucji przyjmującej
  • skontaktuj się z Koordynatorem Wydziałowym w celu uzyskania wstępnej zgody oraz z DPUiWM, gdzie uzyskasz szczegółowe informacje na temat procedury.
  • procedurę przedłużania należy rozpocząć jeszcze w trakcie trwania pobytu na praktyce tak, aby wymagane dokumenty zostały podpisane przez studenta, Koordynatora Wydziałowego i Koordynatora Uczelnianego przed upływem terminu obwiązywania pierwotnej umowy z Uczelnią.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1) napisz Podanie zatytułowane do Koordynatora Uczelnianego z prośbą o przedłużenie pobytu za granicą. 

- podaj w nim dokładne daty dalszego pobytu (na ich podstawie wyliczane jest ewentualne dodatkowe dofinansowanie), zaczynając od następnego dnia, w którym przestaje obowiązywać Twoja pierwotna umowa z Uczelnią oraz uzasadnienie 

- najpierw uzyskać opinię i zgodę Koordynatora Wydziałowego (dotyczy studentów)

2) do podania należy dołączyć Zgodę z instytucji zagranicznej na przedłużenie pobytu 

 

 

Uwaga!

Podanie i Zgoda, w których nie będą podane dokładne daty dalszego pobytu nie będą  rozpatrywane. 

 

   

3) uzgodnij Learning Agreement for Traineeship (LAT) dział During Mobility ze zmienionymi datami pobytu i zmodyfikowanym programem (jeżeli dotyczy) 

 

 

Uwaga!

Prześlij najpierw pliki Word powyższych dokumentów drogą mailową do Biura – ułatwi to ustalenie ostatecznej formy Twojego LAT. Po wstępnej akceptacji, wszystkie dokumenty podpisane przez siebie i zatwierdzone przez instytucję zagraniczną prześlij do Biura, najpóźniej na 1 miesiąc przed pierwotnie ustalonym terminem zakończenia praktyk (akceptowane są kolorowe skany dobrej jakości).  Pozostawaj w stałym kontakcie z pracownikami biura. 

 

 

• po zatwierdzeniu dokumentów przez Koordynatora Wydziałowego i Koordynatora Uczelnianego otrzymasz kopię podania, zgody i Porozumienia o programie praktyki. Prześlemy Ci również niezbędne Zaświadczenie o statusie studenta Erasmus+ na przedłużony okres pobytu.

 

Uwaga!

Przedłużenie samowolne, bez uzyskania zgody prodziekana i koordynatora uczelnianego oraz poinformowania Biura nie będą, w żadnym wypadku akceptowane.