Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Kolegium Wydziału

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2018-2019

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

         Uprzejmie informuję, że zostały zaplanowane posiedzenia Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2018/2019:

 

14 września 2018 r. - przełożone na dzień 21 września 2018 r.

19 października 2018 r.

16 listopada 2018 r.

14 grudnia 2018 r.

18 stycznia 2019 r.

15 lutego 2019 r.

15 marca 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

17 maja 2019 r.

25 czerwca 2019 r. (wtorek)

20 września 2019r.

 

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 66  Statutu Uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie:

 

  1.  Udział stałych członków oraz przedstawicieli społeczności akademickiej w posiedzeniach organów kolegialnych, jak również w wyłonionych przez te organy komisjach, jest obowiązkowy.

 

 2. Trzykrotna w ciągu roku akademickiego nieusprawiedliwiona pisemnie nieobecność na posiedzeniu organu kolegialnego lub wyłonionej przez ten organ komisji  powoduje utratę mandatu przez wybieralnego   członka tego organu lub komisji.

 

 3. Utrata mandatu przez wybieralnego członka organu kolegialnego lub wyłonionej przez ten organ komisji skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.

                                                                

D z i e k a n

/-/ prof. dr hab. Zenia Michałojć

 

« wstecz