Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Kolegium Wydziału

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2017-2018

 

I N F O R M A C J A


       Uprzejmie informuję, że zostały zaplanowane posiedzenia Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok akademicki 2017/2018:

15 września 2017 r.
20 października 2017 r.


15 grudnia 2017 r.

19 stycznia 2018 r.
16 lutego 2018 r.
16 marca 2018 r.
20 kwietnia 2018 r.
18 maja 2018 r.
22 czerwca 2018 r.

Uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 66  Statutu Uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie:


  1.  Udział stałych członków oraz przedstawicieli społeczności akademickiej w posiedzeniach organów kolegialnych, jak również w wyłonionych przez te organy komisjach, jest obowiązkowy.


 2. Trzykrotna w ciągu roku akademickiego nieusprawiedliwiona pisemnie nieobecność na posiedzeniu organu kolegialnego lub wyłonionej przez ten organ komisji  powoduje utratę mandatu przez wybieralnego   członka tego organu lub komisji.


 3. Utrata mandatu przez wybieralnego członka organu kolegialnego lub wyłonionej przez ten organ komisji skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.
               

           
D z i e k a n

/-/ prof. dr hab. Zenia Michałojć

« wstecz