Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: tel. (81) 445-62-28. | Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
ORCID ID

ORCID ID

« wstecz

Numer ORCID to ciąg szesnastu cyfr służących do identyfikacji autora. Pozwala na jednoznaczne określenie osoby autora w sytuacji kiedy imię i nazwisko nie są wystarczające, np. w przypadku zbieżnosci imion i nazwisk, zmiany czy podwójnego nazwiska.
Do dyspozycji autora oddany jest profil o kontrolowanej widoczności, który gromadzi informacje o opublikowanych pracach, wykształceniu i zatrudnieniu czy dokonaniach naukowych.

 

Dodatkowo wzrasta liczba wydawców i tytułów czasopism, które wymagają od autorów posiadania tego identyfikatora, znajduje on też zastosowanie we wnioskach grantowych oraz Polskiej Bibliografii Naukowej.

Rejestracja jest darmowa. Wymagane pola oznaczone są * i obejmują: imię nazwisko oraz adres mailowy.

 

 

INSTRUKCJE:

1. jak założyć konto na platformie ORCID

2. jak połączyć profil ORCID z publikacjami z bazy Scopus

3. jak połączyć profil ORCID z profilem Publons

4. jak scalić duplikaty publikacji na platformie ORCID

5. jak połączyć profil ORCID z kontem użytkownika Polskiej Bibliografii Naukowej

 

 

Zgodnie z  Zarządzeniem  nr 14/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 07 lutego 2020r. nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach pracowników badawczych
i badawczo-dydaktycznych; nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach dydaktycznych, którzy w latach 2017-2019 byli zatrudnieni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych; osoby prowadzące działalność naukową, a także osoby ubiegające się o stopień doktora w ramach studiów III stopnia oraz uczestnicy Szkoły Doktorskiej zobowiązani są do utworzenia i powiązania kont PBN, ORCID I POL-on
do 15 marca 2020r.

 

Osoby nowozatrudnione w terminie do 14 dni od dnia zatrudnienia.
Uczestnicy Szkoły Doktorskiej w terminie 14 od dnia rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

 

[PEŁNA TREŚĆ ZARZĄDZENIA]