Menu

Komitet Organizacyjny

« wstecz


 

 • Prof. dr hab. Joanna Barłowska – Dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 

 • Dr hab. prof. nadzw. UP Jolanta Król – Prodziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 

 • Prof. dr hab. Anna Litwińczuk – Kierownik Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

 

 • Prof. dr hab. Leszek Drozd – Kierownik Katedry Etologii i Dobrostanu Zwierząt

 

 • Prof. dr hab.Leszek Tymczyna – Kierownik Katedry Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

 

 • Prof. dr hab. Grzegorz Zięba – Dyrektor Instytutu Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

 • Prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog – Kierownik Katedry Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa

 

 • Dr hab. prof. nadzw. UP Renata Klebaniuk – Dyrektor Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii

 

 • Dr hab. prof. nadzw. UP Iwona Janczarek – Kierownik Katedry Hodowli i Użytkowania Koni

 

 • Dr hab. prof. nadzw. UP Katarzyna Ognik – Kierownik Katedry Biochemii i Toksykologii     

 

 • Dr hab. prof. nadzw. UP Tomasz Mieczan  – Kierownik Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

 

 • Dr hab. prof. nadzw. UP Marek Babicz

 

 • Dr hab. Bożena Kiczorowska

 

 • Dr hab. Aneta Strachecka 

 

 • Dr Mariusz Wójcik