Menu

Komitet Honorowy

« wstecz

1. 

Prof.dr hab. dr h. c. mult. Zygmunt Litwińczuk

(dziekan Wydziału w latach 1990-1996; rektor UP w Lublinie od 2016 r.)

 

2.    

Prof. dr hab. dr h. c. Czesława Lipecka

(prorektor AR w Lublinie w latach 1993-1996)

 

3.    

Prof. dr hab. dr h. c. Marian Budzyński

(dziekan Wydziału w latach 1987-1990)

 

4.   

Prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska

(dziekan Wydziału w latach 1996 - 2002; prorektor ds. studenckich w latach 2002-2008)

 

5.    

Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki

(dziekan Wydziału w latach 2002-2008)

 

6.    

Prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

(dziekan Wydziału w latach 2008-2016; prorektor ds. organizacji i rozwoju UP w Lublinie od 2016 r.)