Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Oferta

« wstecz

1.    Oferta dla przedsiębiorstw

Pracownicy Zakładu mogą sporządzać ekspertyzy, opinie, analizy z zakresu:
✓    marketingu (efektywność narzędzi/instrumentów marketingowych),
✓    zachowania konsumentów,
✓    działalności sektora MŚP,
✓    wizerunku przedsiębiorstwa oraz jego oferty,
✓    czynników i barier lokalizacji dla prowadzenia działalności gospodarczej m.in. z perspektywy obecności kluczowych kooperantów, rynków zbytu, dostępności zasobów pracy, minimalizacji kosztów oraz wsparcia instytucjonalnego inwestora,
✓    analizy branżowe i sektorowe - perspektywy i bariery rozwoju danego sektora gospodarki w określonych jednostkach przestrzennych, m.in. z perspektywy liczby podmiotów, zatrudnienia, rynku zbytu.

Pracownicy Zakładu mogą prowadzić szkolenia oraz warsztaty z zakresu:
✓    badań i analiz rynkowych,
✓    tworzenia strategii marketingowej przedsiębiorstwa,
✓    znaczenia oraz możliwości kształtowania wizerunku przedsiębiorstwa,
✓    kształtowania oferty produktowej przedsiębiorstwa,
✓    projektowania kampanii promocyjnych,
✓    zarządzania relacjami z klientami (CRM - Customer Relationship Management),
✓    społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR - Corporate Social Responsibility),
✓    negocjacji, technik sprzedażowych, budowania zespołów.


2.    Oferta dla jednostek samorządu terytorialnego

Pracownicy Zakładu mogą sporządzać ekspertyzy, opinie, analizy z zakresu:
✓    czynników, barier i uwarunkowań rozwoju lokalnego i regionalnego (m.in. instytucjonalne, demograficzne, infrastrukturalne, przestrzenne, dokumenty strategiczne JST),
✓    diagnozy potencjału i oferty instytucji otoczenia biznesu,
✓    atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności jednostek przestrzennych,
✓    analizy branżowe i sektorowe - perspektywy i bariery rozwoju danego sektora gospodarki w określonych jednostkach przestrzennych, m.in. z perspektywy liczby podmiotów, zatrudnienia, rynku zbytu.

Pracownicy Zakładu mogą prowadzić szkolenia oraz warsztaty z zakresu:
✓    wprowadzenia do budowy lokalnej strategii rozwoju oraz strategii marketingowej JST,
✓    działań JST w celu przyciągnięcia inwestycji (aktywność wobec inwestorów),
✓    oceny finansowych i ekonomicznych skutków planowania przestrzennego,
✓    zarządzania produktem terytorialnym,
✓    podstaw prawnych funkcjonowania JST (szkolenie skierowane dla członków Rad Gminy),
✓    współpracy międzynarodowej JST,
✓    kształtowania wizerunku i jego znaczenia w poprawie konkurencyjności gminy.