BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Historia

« wstecz

Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego została powołana w 2010 r. Uchwałą Senatu nr 33/2009-2010 jako jednostka funkcjonująca w ramach Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła. Pierwszym kierownikiem pracowni została Dr Aneta Brodziak, a w jej skład wchodzili Dr inż. Piotr Stanek, Dr inż. Waldemar Teter oraz Dr inż. Przemysław Jankowski.

W 2017 roku Uchwałą Senatu nr 42/2016-2017 Pracownię włączono w struktury Instytutu Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności. Jej kierownikiem została Dr hab. Ewa Januś, a w jej skład weszli  Dr inż. Piotr Stanek, Dr inż. Andrzej Lisowski oraz Dr inż. Waldemar Teter.

Obecnie w Pracowni zatrudnione są trzy osoby:

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni – kierownik

Dr inż. Piotr Stanek – adiunkt

Dr inż. Andrzej Lisowski – specjalista inżynieryjno-techniczny