BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Badania

Tematyka badań:

« wstecz

Tematyka badań:

 • Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcyjności bydła mlecznego
 • Ocena wybranych cech funkcjonalnych u krów mlecznych w systemie intensywnym i ekologicznym
 • Kondycja krów mlecznych i jej związek z poziomem cech produkcyjnych i nieprodukcyjnych
 • Ocena jakości mleka ekologicznego i czynniki ją warunkujące
 • Technologiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowanych w produkcję mleka
 • Behawior bydła w intensywnych i ekologicznych systemach użytkowania
 • Znaczenie długości okresu zasuszenia dla użytkowości i płodności krów
 • Analiza preferencji konsumentów na rynku żywności ekologicznej

 

Realizowane tematy badawcze:

 • Długość życia i użytkowania krów utrzymywanych w systemie intensywnym i ekologicznym
 • Intensywność użytkowania a płodność krów
 • Mikroflora środowiska hodowlanego a zdrowotność zwierząt
 • Ocena jakości mleka ekologicznego i jego przydatność do przetwórstwa
 • Ilościowa i jakościowa analiza mikroflory serów wytworzonych na bazie mleka ekologicznego