BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Dydaktyka

« wstecz

Przedmioty realizowane w Pracowni:

Przedmiot

Semestr studiów

Osoba odpowiedzialna
 za przedmiot

Kierunek: ZOOTECHNIKA

studia stacjonarne I°

 

 

Ekologiczna produkcja żywności pochodzenia zwierzęcego  

V

Dr inż. Piotr Stanek

Ekologiczne systemy chowu zwierząt

V

Dr inż. Piotr Stanek

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI

studia stacjonarne I°

 

 

Podstawy produkcji zwierzęcej

III

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni

Produkcja i certyfikacja żywności ekologicznej

V

Dr inż. Piotr Stanek

studia stacjonarne II°

 

 

Znaczenie bioróżnorodności w produkcji żywności

II

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni

Światowe systemy produkcji żywności

II

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni

studia niestacjonarne I°

 

 

Podstawy produkcji zwierzęcej

III

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni

Produkcja i certyfikacja żywności ekologicznej

V

Dr inż. Piotr Stanek

studia niestacjonarne II°

 

 

Znaczenie bioróżnorodności w produkcji żywności

II

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni

Światowe systemy produkcji żywności

II

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

studia stacjonarne I°

 

 

Technologia produkcji zwierzęcej

IV

Dr inż. Piotr Stanek

Systemy produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego

IV

Dr inż. Piotr Stanek

studia niestacjonarne I°

 

 

Technologia produkcji zwierzęcej

V

Dr inż. Piotr Stanek

Systemy produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego

V

Dr inż. Piotr Stanek

Kierunek: DIETETYKA

studia stacjonarne I°

 

 

Żywność pochodzenia zwierzęcego z produkcji klasycznej i ekologicznej

I

Dr inż. Piotr Stanek

studia niestacjonarne I°

 

 

Żywność pochodzenia zwierzęcego z produkcji klasycznej i ekologicznej

II

Dr inż. Piotr Stanek

Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne I°

 

 

Rolnicze zanieczyszczenia środowiska

V

Dr inż. Piotr Stanek

Kierunek: BIOKOSMETOLOGIA

studia stacjonarne I°

 

 

Ekologiczna produkcja surowców zwierzęcych

III

Dr inż. Piotr Stanek

KIERUNEK: ROLNICTWO

studia stacjonarne I°

 

 

Chów zwierząt

III

Dr hab. Ewa Januś, prof. uczelni

Kierunek: AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA I AGROTURYSTYKA KWALIFIKOWANA

studia stacjonarne I°

 

 

Rolnictwo ekologiczne

IV

Dr inż. Piotr Stanek