UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

O nas

« wstecz

Centrum Nauki zostało powołane Zarządzeniem nr 48 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej administracji centralnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

W ramach Centrum Nauki funkcjonują:

 

Centrum Nauki jest jednostką podlegającą Prorektorowi ds. Nauki, Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej. U nas możecie Państwo uzyskać fachową pomoc w zakresie przygotowania wszelkich wniosków o projekty badawcze, edukacyjne i infrastrukturalne, a także w przygotowaniu umów, aneksów, raportów, sprawozdań w ramach prowadzonej działalności naukowej. Ponadto informujemy o aktualnych i planowanych konkursach zarówno krajowych jak i międzynarodowych (z wyjątkiem programu Erasmus). Służymy pomocą w przygotowywaniu umów o współpracy naukowej z podmiotami gospodarczymi. Centrum Nauki zajmuje się również wszelkimi kwestiami związanymi z zakupem i serwisem pogwarancyjnym aparatury naukowej. 
 
Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:
  • osobiście od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 15:00
    przy ul. Akademickiej 13 (budynek Rektoratu),
  • telefonicznie w godzinach pracy Centrum,
  • poprzez pocztę elektroniczną.
 
Pracownicy Centrum Nauki:
 
p.o. kierownika Centrum (pokój 470)
mgr Izabela Czaja-Banasiak, tel. 081 445 69 68, izabela.czaja@up.lublin.pl 
 
Zespół ds. Nauki (pokój 473)
mgr inż. Grażyna Gregorczyk, starszy specjalista, tel. 445-66-78, grazyna.gregorczyk@up.lublin.pl
mgr inż. Aleksandra Jezierska, specjalista, tel. 81 445-66-78 aleksandra.jezierska@up.lublin.pl 
mgr inż. Joanna Smolińska, starszy specjalista, tel. 445-69-07 joanna.smolinska@up.lublin.pl 
 
Zespół ds. Projektów i Funduszy (pokój 463 i 464)
Paweł Litwińczuk, specjalista, tel. 81 445 65 99, pawel.litwinczuk@up.lublin.pl 
mgr Robert Przyłucki, specjalista, tel. 81 445-65-99, robert.przylucki@up.lublin.pl 
mgr Katarzyna Ruczkowska, specjalista, tel. 81 445 69 70, katarzyna.ruczkowska@up.lublin.pl 
mgr inż. Anna Skiba, starszy specjalista, tel. 81 445 60 15, anna.skiba@up.lubin.pl
 
Stanowisko ds. aparatury (pokój 462)
mgr inż. Wojciech Skiba, starszy specjalista ds. aparatury, tel. 445-66-84, wojciech.skiba@up.lublin.pl