Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: tel. (81) 445-62-28. | Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Cytowania i indeks-H

« wstecz


 

Indeks Hirscha (h-index)

 

jest jednym z parametrów stosowanych do oceny jakości dorobku naukowego.

 Współczynnik h jest sposobem mierzenia osiągnięć naukowych z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby cytowań. Współczynnik h (ang. index h, h-​index, Hirsch index, Hirsch number) dla danego autora jest to liczba publikacji cytowanych ≥ h razy. Np. współczynnik h = 10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy. Wielkość h zależy więc od dwóch czynników: liczby publikacji i ich popularności. Wzrost współczynnika h można osiągnąć publikując prace, które znajdą znaczny oddźwięk.

 

Źródło: www.mini.pw.edu.pl/~dryzek

 

h-index = n oznacza, że n publikacji naukowych danego autora uzyskało liczbę cytowań równą lub większą od n.
Wartość h-index i liczbę cytowań można określić korzystając z następujących baz danych:

 


 

1. Baza Web of Science

instrukcja wyszukiwania 

 

Jeżeli w bazie Web of Science zauważą Państwo błędy przy swoim nazwisku, afiliacji lub danych bibliograficznych pracy, można to zgłosić do Clarivate Analytics poprzez formularz.

 


 

2. Baza Scopus

instrukcja wyszukiwania  

 

Więcej informacji o możliwościach wykorzystania bazy Scopus do analizy dorobku naukowego w artykule dr inż. K. Gacy. 

Zgłaszanie korekt w profilu autora w bazie Scopus - instrukcja - według dr inż. K. Gacy-Zając - 20/08/2018

 


 

3. Program „Publish or Perish”

dla publikacji cytowanych w Google Scholar

instrukcja korzystania opracowana przez E. Kulczyckiego