Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25 | Sekretariat: tel. (81) 445-62-28
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Kalendarium

« wstecz

2016

 

 • zakup dostępu do bazy BioOne
 • powstanie "Strefy chill-out" na tarasie Biblioteki
 • przekazanie dla Biblioteki Głównej kolekcji książek i czasopism Dominika Bourlet z Berlina z zakresu hipologii

 


« wstecz

2015

 

 • jubileusz 60-lecia Biblioteki Głównej UP
 • październik - Międzynarodowa konferencja naukowa „Herbaria i zielarstwo”
 • przeprowadzenie ankiety pt: "Badanie potrzeb użytkowników Biblioteki Głównej UP"
 • zainicjowanie cyklu wykładów otwartych „Fascynujący świat roślin” 

 


« wstecz

2014

 

 • utworzenie stanowiska do obsługi użytkowników z dysfunkcjami narządu ruchu i wzroku wyposażonego w komputer z oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabowidzących oraz urządzenie do powiększania obrazu, a także specjalny sprzęt wielofunkcyjny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo składający się ze skanera, drukarki i kserokopiarki
 • maj - zmiana interfejsu do katalogu z iPortal na Chamo
 • 9-10 maj –„Dzień otwartych drzwi w Bibliotece – Biblioteka dla wszystkich” – współudział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich organizowanych z okazji 10. rocznicy wejścia Polski do UE
 • 30 maja – W ramach „Nocy Uniwersytetów”, imprezy zorganizowanej w Lublinie po raz pierwszy, zaprezentowano 14 projektów przygotowanych w BG UP pod hasłem „Biblioteka dla każdego”.  

 


« wstecz

2013

 

 • zakup elektronicznej wersji Polskich Norm - aplikacja „Systemu Zarządzania Normami”
 • organizacja w dniu 3 czerwca spotkania naukowego skierowanego do środowiska lubelskiego na temat: „Informacja naukowa dla redaktorów, pracowników naukowych i bibliotekarzy” 
 • organizacja w dniach 16-18 maja „Konferencji dyrektorów bibliotek akademickich o profilu rolniczym”, w której udział wzięli przedstawiciele z pięciu ośrodków akademickich (Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Poznań, Wrocław)
 • wystawa zagranicznych książek naukowych z zakresu szeroko rozumianych nauk rolniczych i dziedzin pokrewnych zorganizowana we współpracy z firmą ABE-IPS w dniach 24-25kwiecień. Prezentację kierowano do pracowników naukowych, którzy mieli okazję zapoznać się z ofertą wydawniczą oraz wybrać publikacje przydatne do prowadzenia badań, wybrane książki zostały zakupione przez Bibliotekę

 


« wstecz

2012

 

 • 1 marca nowym dyrektorem wyłonionym w konkursie został dr Marian Butkiewicz
 • wprowadzenie zmian organizacyjnych związane z planowaną przeprowadzką do nowego budynku i koniecznością dostosowania Biblioteki do pracy w nowych warunkach związanych z otwarciem dla czytelników dużej części zbiorów – ponad 50 tys. woluminów – w tzw. wolnym dostępie
 • 15 czerwiec - uroczyste oddanie do użytku nowego budynku Biblioteki
 • lipiec - sierpień - przeprowadzka Biblioteki
 • wrzesień – otwarcie Biblioteki, do dyspozycji czytelników przeznaczono cztery kondygnacje, na których znajdują się: Wypożyczalnia, Oddział Informacji Naukowej wraz z salą komputerową oraz dwa piętra Czytelni z wydzielonymi zbiorami w wolnym dostępie, na ostatniej kondygnacji mieszczą się pracownie wewnętrzne i sala konferencyjna, w sumie 4.300m2 powierzchni użytkowej

 


« wstecz

2011

 

3 marca – uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowym budynkiem Biblioteki. Promocja biblioteki i jej zbiorów poprzez udział w VIII Festiwalu Nauki organizowanym przez UP pod hasłem „Nauka w służbie przyrody” w dniach 17-23 września, w następnych latach Biblioteka systematycznie bierze udział w kolejnych edycja Festiwalu Nauki