Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25 | Sekretariat: tel. (81) 445-62-28
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Wypożyczalnia międzybiblioteczna

« wstecz

 


Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8:00 - 15:00


 

ul. Akademicka 15
parter, pokój nr 6
tel.: 81 445-62-40, faks: 81 445-62-28  

e-mail: wypozyczalnia.miedzybiblioteczna@up.lublin.plwyp.mb.up.lublin@gmail.com

mgr Bartłomiej Boćkowski - bartlomiej.bockowski@up.lublin.pl

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wchodzi w skład Oddziału Wypożyczalni i Magazynów. Jest to specjalistyczna jednostka, której usługi skierowane są do indywidualnego odbiorcy. Prawo do korzystania z jej usług przysługuje: pracownikom (w tym także pracownikom emerytowanym), doktorantom, a także studentom Uniwersytetu Przyrodniczego.


Jej głównym zadaniem jest sprowadzanie materiałów bibliotecznych z bibliotek krajowych oraz udostępnianie własnych zbiorów innym bibliotekom. Przez materiały biblioteczne należy rozumieć literaturę polską i obcą w postaci wydawnictw zwartych oraz artykułów, niezbędnych w celach dydaktycznych lub naukowych związanych z profilem Uczelni. Wypożyczalnia międzybiblioteczna nie sprowadza prac doktorskich, wydawnictw ciągłych, rękopisów, norm, zbiorów specjalnych oraz innych wydawnictw przeznaczonych do korzystania na miejscu w bibliotece.   
 

Warunkiem korzystania z usług wypożyczalni międzybibliotecznej jest złożenie zamówienia w postaci pisma o charakterze urzędowym dostarczonego bezpośrednio do jednostki lub w postaci maila przesłanego na adres: wypozyczalnia.miedzybiblioteczna@up.lublin.pl. Powiadomienie o realizacji zamówienia lub uściślenia np. danych bibliograficznych odbywa się drogą poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

 

Pismo o charakterze urzędowym powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zamawiającej (e-mail, numer telefonu do katedry lub telefon prywatny),
  • datę i miejsce złożenia pisma,
  • dokładne dane bibliograficzne zamawianych pozycji,
  • własnoręczny podpis osoby zamawiającej,
  • pieczątkę katedry, z której składane jest zamówienie,
  • adnotacje: Ewentualne koszty związane ze sprowadzeniem kserokopii lub skanu zostaną pokryte przez Katedrę.


Pismo w postaci maila powinno zawierać:

  • dokładne dane bibliograficzne zamawianych pozycji, nazwę katedry w której pracuje osoba zamawiająca oraz dane kontaktowe: imię nazwisko, numer telefonu do katedry lub telefon prywatny.

 

Wzór pisma do pobrania i samodzielnego wypełnienia Link


Okres oczekiwania na realizację zamówienia zależny jest od biblioteki wypożyczającej. W przypadku książek jest to od 1 do 3 tygodni, w przypadku artykułów od 1 do 2 tygodni. Po otrzymaniu materiałów bibliotecznych pracownicy wypożyczalni międzybibliotecznej informują osobę zamawiającą o warunkach korzystania z nich oraz o terminie zwrotu. Wydawnictwa zwarte najczęściej udostępniane są na okres od 2 do 4 tygodni. Istnieje możliwość przedłużenia terminu wypożyczenia na prośbę zamawiającego. Zamówione książki użytkownik zobowiązany jest odebrać i oddać do wypożyczalni międzybibliotecznej. Artykuły w postaci skanów przesyłane są na adres e-mail zamawiającego. Po odbiór kserokopii podobnie jak w przypadku książek należy zgłosić się osobiście. Skany i kserokopie nie podlegają zwrotowi. Użytkownik korzystający z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej ponosi odpowiedzialność za udostępnione książki. Przetrzymanie ich będzie skutkować straceniem prawa do możliwości złożenia kolejnych zamówień.