Biblioteka  

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Wypożyczalnia: tel. (81) 445-62-25 | Sekretariat: tel. (81) 445-62-28
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Misja Biblioteki

« wstecz

 

 

Misja Biblioteki Głównej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednostką ogólnouczelnianą zaspokajającą potrzeby pracowników i studentów Uczelni w zakresie dostępu do zasobów naukowych i dydaktycznych. Tworzy przestrzeń wiedzy zebranej i dostępnej w kolekcjach dotyczących nauk przyrodniczych i im pokrewnych.  Zachowując charakter biblioteki publicznej, jest miejscem przyjaznym dla użytkowników, którzy pragną korzystać z jej zasobów. 
Swoją misję Biblioteka realizuje poprzez:
 
  • Gromadzenie zbiorów w postaci drukowanej i elektronicznej zgodnie z profilem naukowym i programem dydaktycznym Uczelni oraz ich ochronę;
  • Organizowanie wielokierunkowego dostępu do zasobów biblioteki oraz źródeł informacji zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej;
  • Dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników;
  • Popularyzowanie działań biblioteczno-informacyjnych w środowisku uczelnianym;
  • Rozwijanie umiejętności czytelników w zakresie poszukiwania i selektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych, poprzez wykorzystanie najnowszych technologii;
  • Dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uczelni;
  • Prowadzenie działalności badawczej z zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
  • Permanentne podwyższanie umiejętności zawodowych swoich pracowników oraz pogłębianie motywacji do pracy (kursy, szkolenia, konferencje);
  • Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim oraz stałą współpracę z innymi bibliotekami w kraju i na świecie;
  • Utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami bibliotekarskimi i księgarskimi w kraju.

 

Misja biblioteki jest zgodna ze strategią rozwoju Uczelni, która zmierza do rozszerzenia i podniesienia swojej oferty edukacyjnej wprowadzając nowe kierunki studiów i dąży do stworzenia nowego modelu edukacyjno-badawczego w rolniczym szkolnictwie wyższym z uwzględnieniem transferu wiedzy. Dlatego Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego mająca dodatkowe miano Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej czyni przygotowania do inicjowania szeroko pojętej współpracy środowiskowej w zakresie promowania nauki i jej upowszechniania, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności wiejskiej.