logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaInstytucje

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Miejsca Praktyk dla Studentów Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

 
 

1.      Kierunek Ogrodnictwo

 

 • Gospodarstwa prowadzące produkcję sadowniczą, ogrodniczą lub szkółki roślin ozdobnych.
 

2.      Kierunek Zielarstwo i Terapie Roślinne

 
 • zakładach zielarskich specjalizujących się w uprawie roślin zielarskich i produkcji surowców roślinnych;
 • instytutach roślin i produktów zielarskich;
 • jednostkach zajmujących się standaryzacją i kontrolą surowców i preparatów pochodzenia roślinnego dopuszczonych do obrotu;
 • gospodarstwach specjalizujących się w uprawie roślin zielarskich;
 • gospodarstwie doświadczalnym Wydziału.
 

3.      Kierunek Architektura Krajobrazu

 

 • Firmy, biura i wydziały administracji publicznej zajmujące się projektowaniem oraz wykonywaniem prac związanych z architekturą krajobrazu (tereny zielone).
 

4.      Kierunek Ochrona Roślin i Kontrola Fitosanitarna

 

 • ośrodki terenowe  PIORiN
 • instytuty rolnicze
 • zakłady doświadczalne uczelni
 • prywatne firmy zajmujące się doradztwem i zabiegami ochrony roślin
 • wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego
 • laboratoria kwarantannowe
 • punkty kontroli fitosanitarnej na przejściach granicznych
 • gospodarstwa rolnicze i nadleśnictwa

 

 

« wstecz