logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaInstytucje

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 

Miejsca realizacji praktyk przez studentów  Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

 
Kierunek Zootechnika
 

-          chów i hodowla bydła

-          chów i hodowla trzody chlewnej

-          chów, hodowla i użytkowanie koni

-          chów i hodowla owiec i kóz

-          hodowla i produkcja drobiu

-          hodowla ryb stawowych

-          hodowle amatorskie

-          hodowle zwierząt laboratoryjnych

-          hodowle fermowe zwierząt dzikich

-          hodowle owadów użytkowych

-          schroniska dla zwierząt

-          Ogrody Zoologiczne

-          Ośrodki Doradztwa Rolniczego

-          Zakłady Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

-          Mieszalnie Pasz

-          wykorzystanie surowców pochodzenia zwierzęcego

-          ocena surowców i żywności pochodzenia zwierzęcego

 

Kierunek Hipologia i Jeździectwo

 

-          chów, hodowla i użytkowanie koni

 

Kierunek Bezpieczeństwo Żywności

 

- zakłady przetwórstwa spożywczego

- zakłady zbiorowego żywienia

- laboratoria i instytucje związane z oceną jakości żywności

- służby sanitarne i
- służby celne
 

Kierunek Ochrona Środowiska i Biologia

 
- SANEPIDY

- laboratoria w placówkach medycznych, naukowych i zakładach przemysłowych

- zakłady komunalne
- parki narodowe i rezerwaty
- nadleśnictwa
 
Kierunek BHP
 

- instytucje i zakłady przemysłowe w których działają służby BHP

 
 

Kierunek Behawiorystyka Zwierząt

 

-  przychodnie dla zwierząt

- ogrody zoologiczne
- schroniska dla zwierząt
- ośrodki szkolenia psów
 
 
« wstecz