logo   Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
Menu

ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
telefony: 081 445 66 30, ~67 08, ~68 93, ~61 03
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaInstytucje

Wydział Agrobioinżynierii

 

Miejsca Praktyk dla Studentów Wydziału Agrobioinżynierii

 

 

1. Kierunek Agrobiznes

 • ARiMR [Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa],
 • ARR [Agencja Rynku Rolnego],
 • Banki Spółdzielcze
 • Gospodarstwa rolne o powierzchni nie mniejszej niż 20 ha
 • Urzędy Gminy, Wydziały Rolnictwa w Starostwach Powiatowych [jednostki samorządu terytorialnego], jednostki administracji państwowej działające na rzecz rolnictwa
 • firmy doradcze
 • zakłady przemysłu rolno-spożywczego
 • firmy zajmujące się dystrybucją środków produkcji (nawozów, narzędzi i maszyn, nasion itp.)

 

 

2. Kierunek Bioinżynieria

 • firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne,
 • zakłady wykorzystujące procesy biotechnologiczne,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • jednostki administracji działające w zakresie ochrony środowiska,
 • organy kontrolne np. stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • zakłady przetwórstwa spożywczego,
 • produkcyjne gospodarstwa rolne.

 

 

3. Kierunek Gospodarka Przestrzenna

 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • agencje rozwoju,
 • pracownie projektowe, zespoły przygotowujące opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym odpowiadające treściom kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna, określonym w standardach nauczania, w których student mógłby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów o charakterze projektowym , wykonawczym i formalno-prawnym dotyczących różnych rodzajów prac i zagadnień z zakresu planowania przestrzennego.

 

4. Kierunek Ekonomia - We wszystkich Firmach Prowadzących Księgowość 

 

5. Inżynieria Środowiska

 • Oczyszczalnie ścieków
 • Stacje uzdatniania wody
 • Składowiska odpadów
 • Zakłady Gospodarki Komunalnej
 • Elektrociepłownie
 • Biura Projektowe
 • Zakłady przemysłowe – komórki odpowiedzialne za ochronę środowiska
 • Administracja Państwowa i Samorządowa – komórki zajmujące się ochroną środowiska (WIOŚ, PIOŚ, MIOŚ, Urzędy Gmin, Starostwa itp.)
 • Sanepid
 • Rejonowe Dyrekcje Ochrony Środowiska

 

6. Kierunek Leśnictwo - Praktyki powinny odbywać się w RDLP (w nadleśnictwach) oraz Parkach Narodowych.

 

7. Kierunek Rolnictwo - Gospodarstwa Rolne o odpowiednim areale oraz agencji działających na rzecz rolnictwa ( np. ARiMR, ARR itp.)

 

8. Kierunek Towaroznawstwo - Wszelkie zakłady produkcyjne, przetwórcze itp.

 

9. Kierunek Turystyka i Rekreacja

 • Biura Podróży
 • Obiekty Hotelarskie
 • Informacja Turystyczna

 

 

 

« wstecz