Menu

Relacje z wydarzeń

10.11.2017

 

W sali seminaryjnej czytelni Biblioteki Głównej odbyły się warsztaty prowadzone przez Panią mgr Agnieszkę Wasilak. Dziękujemy jej za poświęcony czas i profesjonalalizm. Uczestnicy dowiedzieli się i przetestowali swoją wiedzę, jak przygotować się do wystąpień publicznych, aby odbiorcy uzyskali właściwy wizerunek osoby występującej i przekazywany komunikat. Warsztaty trwały blisko 3 godziny, a materiały uzupełniające zostały im przekazane drogą elektroniczną

[ PDF PLAKAT DO POBRANIA ]

24.10.2017
06.07.2017

 

 

24 maja 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

 


W ramach porozumienia będą odbywać się spotkania edukacyjne oraz warsztaty przygotowujące studentów, absolwentów i doktorantów do wejścia na rynek pracy.

W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Kierownik Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami Dorota Piekutowska, która będzie osobą odpowiedzialną za współpracę w zakresie porozumienia i Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Iwona Pachcińska. Wojewódzki Urząd Pracy reprezentowany był przez Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Małgorzatę Sokół oraz Naczelnik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Marylą Wójtowicz. W ramach porozumienia partnerskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, zobowiązuje się do:

 

1. Organizowania dla kadry oraz studentów warsztatów wiedzy o rynku pracy, obejmujących: sytuację na rynku pracy, wsparcie oferowane przez urzędy pracy ze środków krajowych i unijnych, promocje przedsiębiorczości oraz najnowsze badania i analizy Urzędu.

 

2. Udostępniania opracowanych przez Urząd materiałów informacyjnych i publikacji dotyczących poszukiwania pracy, rozpoczynania własnego biznesu, sytuacji na rynku pracy oraz przekazywanie informacji o warsztatach prowadzonych w Centrum Informacji  i Planowania Kariery Zawodowej.

 

3. Współorganizowania przedsięwzięć w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, a także uczestnictwo pracowników Urzędu w konferencjach, akademickich targach pracy oraz  innych wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet.


Natomiast Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jako partner porozumienia zobowiązuje się do:


1. Przekazywania do Urzędu  opracowań i raportów dotyczących losów zawodowych absolwentów.
2. Współpracy w zakresie opracowywania i upowszechniania materiałów informacyjnych dotyczących: poszukiwania pracy, rozpoczynania własnego biznesu oraz sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem problematyki zatrudnienia cudzoziemców.
3.Promocji partnerstwa m.in. na stronie internetowej Uniwersytetu oraz upowszechnianie informacji o różnych przedsięwzięciach Urzędu.


Ze strony Uniwersytetu osobą odpowiedzialną za współpracę w zakresie porozumienia jest Kierownik Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami. 

Ze strony Urzędu osobą odpowiedzialną za współpracę w zakresie porozumienia jest Naczelnik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
 

 

 


Współpraca pomiędzy instytucjami trwa od wielu lat, jednak sformalizowanie relacji pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedur związanych z organizowaniem staży i praktyk dla studentów, doktorantów oraz absolwentów, a także wymianę informacji o sytuacji na rynku pracy czy  zapotrzebowaniu pracodawców na wykwalifikowanych pracowników.
 

  

 [ Relacja w Radiu Centrum ]

 

01.06.2017

 

Warsztaty "Komunikacja werbalna i niewerbalna. Jak mówić i być słyszanym? odbyły się 25 maja w Sali Seminaryjnej Biblioteki Głównej. Zajęcia prowadziła Pani Natalia Michalik z Biura Karier KUL.

 

 

01.06.2017

   

W dniu 11 maja 2017 roku w Ratuszu Urzędu Miasta Lublin odbyło się kolejne spotkanie Klubu Pracodawców,

którego nasza Uczelnia jest członkiem. W imieniu Uczelni w spotkaniu uczestniczył Pan Lech Szafrański doradca zawodowy Biura Karier i Więzi z Absolwentami. 

 

 

 

Podczas spotkania zostały przekazane informacje

na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce

oraz praw i obowiązków pracodawcy oraz

pracownika w świetle obowiązujących

przepisów.

 

 

 

 

 

            Spotkanie zostało zorganizowane  wspólnie

            z  Placówką  Straży  Granicznej  w  Lublinie

            oraz Państwowa Inspekcją Pracy w Lublinie.

 


10.04.2017

 

Warsztaty przeprowadziła pani Anna Kopciowska, międzynarodowy trener rozwoju osobistego, trener biznesu i coach. Przedstawiciel firmy Personality Resources International. Laureatka nagrody Businesswoman 2014 w kategorii Lider Coachingu w Polsce. Więcej informacji na www.annakopciowska.com

 

 

 

 

29.03.2017

 

Jak rozciągnąć godzinę?

Zarządzenie czasem z elementami technik asertywności

 

  „Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.”Albert Einstein

 

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami 28 marca 2017r. zorganizowało szkolenie pt. „Jak rozciągnąć godzinę? Zarządzenie czasem z elementami technik asertywności” w sali seminaryjnej w czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15. Celem szkolenia było ukierunkowanie uczestników na świadome i efektywne zarządzanie swoim czasem.  
 
Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Wasilak za przeprowadzenie warsztatów!

 

 

        

 

 

03.03.2017

 

W dniu 9 lutego 2017 roku w Ratuszu Urzędu Miasta Lublin odbyło się spotkanie Klubu Pracodawców, które zainaugurowało pracę Klubu w 2017 roku. 

 

Podczas obrad przekazano aktualne informacje na temat form wsparcia, projektów i środków finansowych, jakimi dysponuje Miejski Urząd Pracy w Lublinie w  2017 roku.  Z kolei Pan Jacek Paprota – Dyrektor Generalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju przedstawił informacje na temat możliwości aplikowania o granty na innowacje społeczne w ramach projektu „Mikro innowacje. Makro korzyści”, realizowanego przez LFR  w partnerstwie z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie.  Istotnym punktem obrad Klubu Pracodawców była dyskusja i odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. instrumentów rynku pracy oraz zasad przyznawania określonych form wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców zatrudniających osoby bezrobotne.

 

Prezentacja własnej firmy dokonana przez Pana Łukasza Milewskiego Vice Prezesa Zarządu Zespołu Doradców Kredytowych - nowego Członka Klubu Pracodawców stanowiła epilog  spotkania. 

 

 

Źródło: www.mup.lublin.pl

 

27.10.2016
29.04.2016