Menu

Relacje z wydarzeń

23.11.2018

W ramach współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy z akademickimi biurami karier 15 października 2015 r. odbyło się szkolenie dla pracowników ABK o wykorzystaniu systemu Europass w międzynarodowej mobilności studentów polskich uczelni.

 

 

21.11.2018

 

 

 

 

21.03.2018

 

Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami wzięło udział w dorocznych Targach Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wśród wystawców znalazło się również stoisko dla biur karier czterech lubelskich uczelni: Uniwersytety Przyrodniczego, KUL, Politechniki i Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.

 

 

23.01.2018

 

 

 

 

19.01.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

19.01.2018

 

 

 

 

 

 

12.12.2017

 

Program przygotowujący do pierwszej pracy realizowany przez Bank Credit Agricoile. W naszej Uczelni spotkanie ze specjalistami doradccami odbyło się 21 listopada.

 

 

 

 

 

 

 

12.12.2017

 

„Biznes inspiruje młodych” to absolutnie wyjątkowy cykl spotkań z ekspertami i praktykami biznesu. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci dzięki udziałowi w warsztatach i wykładach poznali tajniki praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Uczestnicy spotkań zdobyli wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Warsztaty prowadzone były przez wysokiej klasy specjalistów i odbywały się zarówno na uczelniach jak również w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Eksperci, praktycy biznesu i naukowcy starali się zainspirować uczniów szkół ponadgimnazjalnych do pogłębiania wiedzy ekonomicznej. Doświadczenie prelegentów i ich historie pozwoliły odbiorcom na poznanie praktycznych aspektów zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas spotkań zostały zaprezentowane sylwetki absolwentów lubelskich szkół i uczelni, którzy są spełnieni zawodowo, a ich historie stanowią doskonały dowód na to że Lublin to miasto sprzyjające rozwojowi.

 

Założyciele startupów, przedsiębiorcy, pracownicy naukowi do końca listopada 2017 r. odwiedzili kilkanaście szkół oraz uczelni dzieląc się swoją historią i doświadczeniem. Siedem spotkań odbyło się na terenie naszej Uczelni.

 

 

 

 

 

  

  

12.12.2017

 

 

 
Mikro Innowacje – Makro Korzyści
 
22 listopada 2017
 
Biblioteka Główna UP w Lublinie Sala Seminaryjna Nr 418 (IV p.)  ul. Akademicka 15,  godz. 9.30  
„Mikro innowacje – makro korzyści” –  granty w wysokości do 100 tys. zł 
na innowacyjne pomysły z pogranicza edukacji i zatrudnienia!
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat przedsięwzięcia realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju. Projekt jest ofertą dla tych, którzy mają pomysł na wykreowanie nowatorskiej inicjatywy. Głównym jego celem jest poprawa sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy. Z grantów mogą skorzystać zarówno instytucje publiczne, organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą, ale również osoby fizyczne i  nieformalne grupy osób fizycznych. W programie spotkania jest prezentacja założeń projektu oraz konsultacje indywidualne dla zainteresowanych uczestnictwem w projekcie. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu w wysokości do 100 tys. zł! 
 
UWAGA!
ZGŁOSZENIA POMYSŁÓW INOWACYJNYCH TYLKO DO KOŃCA GRUDNIA 2017!
ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

07.12.2017

 

W auli budynku ul. Skromna 8 odbyło się spotkanie studentów z zespołem realizującym projekt "Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego" koordynowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Studenci kierunku Gastronomia i sztuki kulinarne i kierunku Technologia żywności mogli zapoznać się z inicjatywami z zakresu ekonomii społecznej na przykładzie działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej prowadzącego obsługę gastronomiczną szpitala i szkół. Jeden z filmów przedstawiał również powstanie i działalność ośrodka turystycznego w Bałtowie.

 

ekonomia_spoleczna_(4).pdf