[ MENU DODATKOWE ]


Człowiek w świecie współczesnym

« wstecz

Nazwa modułu: Człowiek w świecie współczesnym – dr hab. Mirosław Murat;  (wykład 15 godzin)

 

Opis:

Postępujące  komplikowanie się świata, którego człowiek jest jednym z kreatorów, spowodowało, że ludzie czują się coraz bardziej zagubieni w otaczającej ich rzeczywistości. Przyczynia się do tego niejednoznaczny język opisu, który sprawia, że przestrzeń egzystencjalna jawi się, jako skomplikowany labirynt bez wyjścia. Człowiek współczesny, mimo rozwoju nauki i techniki, nie jest w stanie jednoznacznie odpowiedzieć sobie na pytanie o miejsce i rolę w ponowoczesnym świecie. Powoli zdaje sobie sprawę, że staje się zagadką sam dla siebie.

 

Celem wykładu jest opisanie na nowo, w sposób zrozumiały, człowieka oraz świata, w jakim przyszło mu współcześnie egzystować. Poszukanie odpowiedzi na trudne, ale ciągle aktualne pytania o wartości, wolność oraz na jakim fundamencie budować relacje międzyludzkie?