[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia. Aktualności.

« wstecz

 

 

« wstecz

 Terminy kolejnych posiedzeń Komisji 
 
 2019 r.
01 lipca termin na składanie dokumentów: do 24 czerwca 2019 roku
18 września termin na składanie dokumentów: do 10 września 2019 roku
 

Wnioski  wypełnione zgodnie z INSTRUKCJĄ wraz z kopią wyznaczeń oraz streszczeniem nietechnicznym (2 egzemplarze z kompletem podpisów, a także wersja elektroniczna obu dokumentów przesłana na adres urszula.polak@up.lublin.pl ) należy złożyć na co najmniej 7 dni przed zebraniem.

Razem z wersją papierową wniosku konieczne jest złożenie  formularza potwierdzającego zgodność wersji elektronicznej z papierową  (Formularz  zgodności wersji elektronicznej z papierową)
 
W przypadku składania korekty wniosku należy dołączyć pismo przewodnie z wyjaśnieniem zakresu zmian wprowadzonych we wniosku, w odniesieniu do uwag Komisji.
 
Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji.

 

 

OCENA RETROSPEKTYWNA

raport Użytkownika (aktualny druk) w wersji papierowej oraz elektronicznej (plik word) należy przesłać na adres Komisji w terminie wskazanym w uchwale Lokalnej Komisji Etycznej

 

 

UWAGA!

Podania o przedłużenie terminu doświadczenia prosimy składać z uwzględnieniem terminów posiedzeń  LKE. O zachowaniu ciągłości doświadczenia decyduje data posiedzenia   LKE na którym rozpatrywany jest wniosek o przedłużenie, a nie data złożenia podania. Należy złożyć oryginał wniosku o przedłużenie terminu doświadczenia (wzór)   oraz przesłać wersję elektroniczną na adres sekretariatu.