[ MENU DODATKOWE ]


Egzaminy i poziomy językowe

Mondiale Technical English Test (Motet)

 MONDIALE Testing, z siedzibą w Szwajcarii, od ponad 20 lat zajmuje się certyfikowaniem umiejętności językowych w zakresie języków specjalistycznych umożliwiając kandydatom zdawanie egzaminów metodą online w akredytowanych centrach egzaminacyjnych w ich własnym kraju. Egzaminy MONDIALE skierowane są do osób pragnących związać swoją przyszłość zawodową z dziedzinami opartymi na znajomości języka technicznego. Egzaminy językowe przeprowadzane przez MONDIALE są profesjonalne, rzetelne i wiarygodne oraz dostosowane do poziomu znajomości języka; sprawdzają wszystkie umiejętności ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (CEF): mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie. Pisemna część egzaminu w formie testu online obejmuje umiejętność czytania, pisania i rozumienia ze słuchu. Umiejętność posługiwania się językiem w mowie sprawdzana jest w formie testu ustnego przeprowadzanego za pośrednictwem Adobe Connect.

Format testu:
• część pisemna - test online
• część ustna - Adobe Connect

Dziedziny dostępne do wyboru w części Writing i Speaking:
• Civil Engineering
• Electrical Engineering
• Mechanical Engineering
• Information Technology
• Food Technology
• Medical English
• Automotive Industry
• Oil and Gas

Sprawdzane poziomy: B1, B2, C1

Struktura testu (3 opcje do wyboru przez kandydata):
1. General Technical English Module (test online) + Writing Test (test online)
2. General Technical English Module (test online) + Speaking Test (Adobe Connect)
3. General Technical English Module (test online) + Writing Test (test online) + Speaking Test (Adobe Connect)

Typy zadań:
General Technical English Module (GTEM) - test wielokrotnego wyboru:

• 50 zadań gramatyczno-leksykalnych
• 10 zadań - słuchanie
• 10 zadań - czytanie ze zrozumieniem

Writing Test – w oparciu o dziedzinę wybraną przez kandydata przy rejestracji, 2 zadania Speaking Test – w oparciu o dziedzinę wybraną przez kandydata przy rejestracji, 2 zadania

Czas trwania egzaminu:
• General Technical English Module - 70 minut
• Writing Test - 60 minut
• Speaking Test - 15 minut

Koszt egzaminów:
• General Technical English Module + Writing Test - 340 PLN/300 PLN*
• General Technical English Module + Speaking Test - 340 PLN/300 PLN*
• General Technical English Module + Writing Test + Speaking Test - 410 PLN/370 PLN*

*dla studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Darmowy test próbny dostępny jest na stronie www.mondiale-testing.com 
 

« wstecz