wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69
Historia

« wstecz

 

Katedra Maszyn i Urządzeń Ogrodniczych została powołana 1 października 1997 r. w wyniku zmian organizacyjnych na Wydziale Techniki Rolniczej. Powstała z Zakładu o takiej samej nazwie, który wcześniej wchodził w skład Instytutu Mechanizacji Rolnictwa. Z dniem 25 czerwca 2010 r. Uchwałą nr 54/2009-2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Katedra Maszyn i Urządzeń Ogrodniczych zmieniła nazwę na Katedrę Maszyn Ogrodniczych i Leśnych.

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje wykłady i ćwiczenia z przedmiotów realizowanych na kierunku technika rolnicza i leśna – maszynoznawstwo leśne, eksploatacja maszyn leśnych, maszyny i urządzenia energetyczne w ogrodnictwie,energooszczędne techniki i technologie w ogrodnictwie oraz inżynieria wybranych działów produkcji, na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji – organizacja prac ogrodniczych i komunalnych oraz zarządzanie infrastrukturą komunalną, na kierunku geodezja i kartografia - terenupraw specjalistycznych oraz tereny zieleni urządzonej,  na kierunku transport - transport leśny oraz transport specjalistyczny, na Wydziale Inżynierii Produkcji; maszyny i urządzenia ogrodnicze – na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz leśnictwo na Wydziale Agrobioinżynierii. Ponadto są prowadzone seminaria inżynierskie i magisterskie oraz w ramach pracowni dyplomowych.

 

Główne kierunki badań naukowych prowadzonych w Katedrze dotyczą szeroko rozumianej mechanizacji prac w ogrodnictwie i leśnictwie, w tym m.in. badań dotyczących: jakości pracy siewników precyzyjnych i innych maszyn stosowanych w produkcji ogrodniczej i leśnej, oceny ekonomicznej wybranych technologii w produkcji ogrodniczej i leśnej, uwarunkowań technicznych i technologicznych produkcji peletu z biomasy roślinnej na cele energetyczne oraz właściwości fizycznych materiałów biologicznych i tworzyw biodegradowalnych. W ostatnim pięcioleciu pracownicy Katedry opublikowali łącznie 70 prac, w tym 2 prace z listy A i 31 prac z listy B oraz wypromowali 25 magistrów i 18 inżynierów.