Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Dydaktyka

« wstecz

Pracownicy Katedry Ekonomii i Agrobiznesu prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziałach:

            -    Agrobioinżynierii,

            -    Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki,

            -    Nauk o Żywności i Biotechnologii,
    -  Medycyny Weterynaryjnej.

 

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są na kierunkach:

Ekonomia, agrobiznes, towaroznawstwo, rolnictwo, gospodarka przestrzenna, leśnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, biotechnologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, hipologia i jeździectwo, zootechnika, weterynaria, turystyka i rekreacja, doradztwo
w obszarach wiejskich, inżynieria środowiska, dietetyka.

 

Pracownicy Katedry realizują zajęcia z następujących przedmiotów:

Mikroekonomia, Makroekonomia, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Rachunkowość, Finanse publiczne i rynki finansowe, Polityka gospodarcza, Polityka społeczna, Ekonomia integracji europejskiej, Analiza ekonomiczna, Ekonomia menedżerska, Zarzadzanie kadrami, Bankowość, Gospodarka regionalna, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw handlowych, Handel międzynarodowy, Globalizacja, Przedsiębiorczość, Rachunkowość agroprzedsiębiorstw, Ekonomika rolnictwa, Analiza ekonomiczna w agroprzedsiębiorstwach, Zarządzanie finansami agroprzedsiębiorstw,  Handel w agrobiznesie, Łańcuchy dystrybucji w agrobiznesie, Projektowanie przedsięwzięć gospodarczych, Europejska integracja gospodarcza, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Finanse i ekonomika leśnictwa, Prawo i ekonomika w ochronie zdrowia, Ekonomika przedsiębiorstw żywnościowych, Ekonomika produkcji, Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem, Ekonomia i marketing, Ekonomika weterynaryjna, Organizacja i ekonomika gospodarstw, Ekonomika produkcji rolniczej, Ekonomika handlu żywnością, Podsystem agrobiznesu, Agrobiznes w Unii Europejskiej, Europejska integracja rolnictwa, Unijny system handlu rolnego, Klasyfikacja taryfowa towarów, Handel zagraniczny, Międzynarodowy handel rolno-spożywczy, Controling w logistyce, Unijny system handlu, Logistyka, Rachunkowość rolna, Absolwent na rynku pracy, Seminarium dyplomowe.